Zimní údržba místních komunikací Města Loket

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zimní údržba místních komunikací Města Loket zadávané zadavatelem Město Loket. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Loket

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zimní údržba místních komunikací Města Loket

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou základní povinnosti správce komunikací (dodavatele veřejné zakázky):
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
- v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjet ekonomickou stránku zimní údržby,
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření,
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s odborem dopravy příslušného města či obce, správou a údržbou silnic a orgány Policie ČR,
- po projednání s orgány policie zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby (např. zákaz zastavení, zjednosměrnění zákaz vjezdu apod.),
- provádět záznam o spotřebě všech posypových materiálů a solanky,
- kontrolovat komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádět potřebná opatření,
- řídit a kontrolovat výkon zimní údržby na pozemních komunikacích,
- vést předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací (zejména deník služeb, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod.).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000006

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

367314

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

50230000-6

Místo plnění veřejné zakázky

5.1. Místem plnění veřejné zakázky je k. ú. Loket, včetně lokality Nad Hájovnou, k. ú. Údolí u Lokte, k. ú. Nadlesí a k. ú. Dvory u Lokte.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 10. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Loket

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vít Cibuzar

Kontaktní e-mail: v.cibuzar@loket.cz

Kontaktní telefon: 352 359 727

Kontaktní datová schránka: u2mbuyt

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zimní údržba místních komunikací Města Loket.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap