„Technický dozor stavebníka při realizaci akce Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, Část 3 - „Stavební úpravy““

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka při realizaci akce Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, Část 3 - „Stavební úpravy““ zadávané zadavatelem Město Loket. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Loket

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Technický dozor stavebníka při realizaci akce Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, Část 3 - „Stavební úpravy““

Předmět veřejné zakázky

Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci předmětné akce v tomto rozsahu:

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění se nachází v Karlovarském kraji ve městě Loket., č. p. 312 a 313, ul. Radniční, přičemž dotčené pozemky jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a stavebním povolení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

438 480,00 bez DPH (530 560,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 10. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 10. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Luboš Pastor

Kontaktní e-mail: lub.pastor@gmail.com

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka při realizaci akce Stavební úpravy - Dvorana Loket, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket, Část 3 - „Stavební úpravy““.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací dokumentace 1. 10. 2018 Zobrazit
Výzva a zadávací dokumentace 1. 10. 2018 Zobrazit
Příkazní smlouva 23. 10. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy 15. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap