Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket zadávané zadavatelem Město Loket. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Loket

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení služby při nakládání s odpady města Loket (provést převzetí, manipulaci při naložení, přepravu a odstranění nebezpečných a ostatních odpadů) v období od podpisu smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90121000-1 Všeobecná likvidace odpadu

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je k. ú. Loket, včetně lokality Nad Hájovnou, k. ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k. ú. Nadlesí a k. ú. Dvory u Lokte.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 240 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 850 218,19 bez DPH (6 727 750,92 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 964 430,30 bez DPH (2 259 092,08 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 9. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 9. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 10. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Luboš Pastor

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luboš Pastor

Kontaktní e-mail: lub.pastor@gmail.com

Kontaktní telefon: 606618972

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 17. 9. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 17. 9. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 17. 9. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 6. 11. 2015 Zobrazit
Písemná zoráva zadavatele 16. 12. 2015 Zobrazit
Smlouva 16. 12. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Marius Pedersen a.s. (42194920) Uchazeč 6 470 123,- Kč vč. DPH
5 626 194,- Kč bez DPH
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. (28685521) Dodavatel 6 727 750,92 Kč vč. DPH
5 850 218,19 Kč bez DPH
RESUR spol. s r.o. (18225489) Uchazeč 8 108 124,- Kč vč. DPH
7 157 975,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap