Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy

Sídlo zadavatele

Práčská 1885, Praha 10, PSČ 106 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

45247650

Www stránky zadavatele

http://www.lesypraha.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://lesypraha.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/lesy-hl-m-prahy_368/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

227780

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Lesy hl. m. Prahy. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Lesy hl. m. Prahy. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Aktualizace databáze My Trees - projekt Stromořadí celopražského významu, Praha 1 až 10 Zobrazit
Arboristické práce Zobrazit
Bezpečné odvedení dešťových vod z povodí Větveného potoka – oprava havarijního stavu Zobrazit
Celoroční kontinuální péče o Svatojánskou vinici na Petříně Zobrazit
Celoroční ukládání inertních nateriálů, nákup písku kamene a pod. Zobrazit
Chvalský rybník - protlak a navazující dešťová komunikace Zobrazit
Dětské hřiště Letňany Zobrazit
Divoká zahrada Hostivař – I. etapa Zobrazit
Divoká zahrada Hostivař – II. etapa Zobrazit
Dodání a instalace odpadkových košů do parků celopražského významu Zobrazit
Dodání OOPP pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Dodání osobních ochranných pracovních prostředků pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Dodání servisního vozidla a sklápěče Zobrazit
Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček Zobrazit
Dodávka 2 ks nákladních vozidel - sklápěč Zobrazit
Dodávka 4 ks nákladních vozidel - sklápěč Zobrazit
Dodávka 7 ks vozidel Pick-Up Zobrazit
Dodávka a doprava betonu Zobrazit
Dodávka a montáž vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů rybníků a potoků Zobrazit
Dodávka a montáž zapěstovaných vegetačních rohoží a vlhkomilných a mokřadních rostlin pro opevnění břehů a potoků Zobrazit
Dodávka a servis motorových pil a křovinořezů Zobrazit
Dodávka automobilů Zobrazit
Dodávka betonu pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Dodávka bubnového třídiče pro kompostování Zobrazit
Dodávka drceného kameniva pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Dodávka drtiče pro kompostování Zobrazit
Dodávka drtiče pro kompostování Zobrazit
Dodávka dvounápravových nákladních vozů s celkovou hmotností do 12 t Zobrazit
Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb Zobrazit
Dodávka kamene čedič, výrobek soklový kámen pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb. Zobrazit
Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný Zobrazit
Dodávka kamene rohovec, výrobek lomový kámen netříděný Zobrazit
Dodávka kráčivého rypadla Zobrazit
Dodávka multifunkčního komunálního vozidla Zobrazit
Dodávka multifunkčního komunálního vozidla Zobrazit
Dodávka multifunkčního komunálního vozidla s nástavbami Zobrazit
Dodávka nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Dodávka nákladního vozidla – nosiče kontejnerů Zobrazit
Dodávka olejů a maziv Zobrazit
Dodávka osobních automobilů Zobrazit
Dodávka osobních automobilů Zobrazit
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků Zobrazit
Dodávka parkových sekaček Zobrazit
Dodávka pásové pily (katr) Zobrazit
Dodávka rypadlo nakladače Zobrazit
Dodávka servisních a odchytových vozidel Zobrazit
Dodávka servisních a užitkových automobilů Zobrazit
Dodávka servisních a užitkových automobilů Zobrazit
Dodávka servisního a dílenského vozidla Zobrazit
Dodávka stavebního řeziva Zobrazit
Dodávka stavebnin Zobrazit
Dodávka traktoru Zobrazit
Dodávka traktoru Zobrazit
Dodávka traktoru Zobrazit
Dodávka traktoru Zobrazit
Dodávka traktoru a překopávače kompostu Zobrazit
Dodávka universálního nosiče a traktoru s příslušenstvím Zobrazit
Dodávka univerzálních kolových traktorů Zobrazit
Dodávka univerzálního klešťového manipulačního drapáku Zobrazit
Dodávka univerzálního kolového traktoru Zobrazit
Dodávka univerzálního nosiče nářadí (nástaveb) Zobrazit
Dodávka vozidel Pick-Up Zobrazit
Dodávka vyvážecího vleku s hydraulickou rukou Zobrazit
Dodávky hutního a spojovacího materiálu pro organizaci Zobrazit
Dodávky kancelářských potřeb, tonerů a drogistického zboží Zobrazit
Dodávky pneumatik pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Dodávky sadebního materiálu Zobrazit
Dodávky sadebního materiálu pro organizaci Zobrazit
Dosadba jednotlivých stromů do vybraných uličních stromořadí I.kategorie na území Prahy 2 a 3 Zobrazit
Dosadby do stromořadí Praha 2, 3 a 10 Zobrazit
Drcení betonu na zařízení staveniště pro údržbu Dalejského potoka v Řeporyjích Zobrazit
Geodetické práce Zobrazit
Hrubé terénní úpravy RN Homolka na Motolském potoce Zobrazit
Instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu Zobrazit
Krmiva pro psy a ostatní živočichy Zobrazit
Krmiva pro živočichy Zobrazit
Krmiva pro živočichy Zobrazit
Krmiva pro živočichy Zobrazit
Nákup a servis motorových pil a křovinořezů Zobrazit
Nákup chemických přípravků Zobrazit
Nákup energií na komoditní burze Zobrazit
Nákup osobního vozidla typu Pick-up Zobrazit
Nákup výpočetní techniky pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Nákup zemědělských strojů a přídavných zařízení Zobrazit
Nákup zemědělských strojů a přídavných zařízení Zobrazit
Novostavba garáže při objektu č. p. 1142, ul. Vlkovická, Praha 9 Zobrazit
Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel Zobrazit
Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel Zobrazit
Obnova části Letenských sadů - západní nástup na Letnou Zobrazit
Obora Hvězda - obnova cestní sítě; Cesta od jižního vstupu k letohrádku Zobrazit
Odbahnění rybníka Sladkovský Zobrazit
Odbahnění rybníka V Rohožníku Zobrazit
Odbahnění rybníků Placiny v Klánovickém lese Zobrazit
Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek Zobrazit
Odvoz a zpracování a uložení bioodpadu Zobrazit
Oprava cesty k divadlu v Šárce Zobrazit
Oprava lesní cesty Jenerálka Zobrazit
Oprava pobřežních zdí Dalejského potoka Zobrazit
Opravy a údržba mobiliáře parků celopražského významu Zobrazit
Opravy a údržba nákladních vozidel včetně náhradních dílů pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Opravy a údržba osobních a užitkových vozidel včetně náhradních dílů pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Opravy a údržba traktorů pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Opravy a údržba traktorů Zetor pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Opravy a údržba vozidel pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Opravy dlážděných komunikací v parcích celopražského významu Zobrazit
Opravy mlatových cest v majetku hlavního města Prahy Zobrazit
Ostraha objektu Práčská po pracovní době a sledování objektů Práčská, Milíčov a Hostivař pomocí stávajícího kamerového systému Zobrazit
Pěstební činnost pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Pěstební opatření a arboristické zásahy v okolí Planetária v Královské oboře Stromovka Zobrazit
Pomocné práce ve Stromovce Zobrazit
Pomocné stavební práce Zobrazit
Posílení kapacity bezpečnostního přelivu VD Hostivař pro převedení Q10 000, k. ú. Hostivař Zobrazit
Poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací Zobrazit
Poskytování veterinární péče Zobrazit
Přeložka kVN a SDk, ulice K Dalejím, Hlubočepská Zobrazit
Přípojky inženýrských sítí strážnice Milíčov Zobrazit
Protierozní opatření ve Stromovce Zobrazit
Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Provádění a zajištění instalatérských prací pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Provádění a zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci v oblasti stavebně technické pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Provádění a zajištění preventivní požární ochrany pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Provádění běžné udržovací péče va vybraných uličních stromořadích celopražského významu na území hl. m. Prahy Zobrazit
Provádění rozvojové a udržovací péče o výsadby extenzivních společenstev trvalek a cibulovin ve vybraných stromořadích celopražského významu Zobrazit
Provádění údržby kanalizací a propustků na plochách parků celopražského významu Zobrazit
Provádění zemních prací 2 ks pásových rypadel o hmotnosti 13 - 15t se šířkou pásů min. 90 cm/pás Zobrazit
Půdní vestavba archivu - objekt B Zobrazit
Rámcová dohoda o provádění přípravných a stavebních prací na roky 2018 - 2019 Zobrazit
Rámcová smlouva - Geodetické práce Zobrazit
Rámcová smlouva - Nákup sadebního materiálu pro rok 2014 Zobrazit
Rámcová smlouva - přípravné a stavební práce Zobrazit
Rámcová smlouva - Zajištění strojů na zemní práce Zobrazit
Rámcová smlouva - zajištění strojů s obsluhou na provádění zemních prací Zobrazit
Rámcová smlouva - zajištění zemních prací Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávku oděvů pro THP Zobrazit
Rámcová smlouva Poskytování veterinární péče Zobrazit
Rámcová smlouva – Opravy a údržba laviček a mobiliáře parků celopražského významu Zobrazit
Rámcová smlouva – přípravné a stavební práce Zobrazit
Rámcová smlouva – Provádění oprav herních a fitness prvků v parcích celopražského významu a v lesních porostech v majetku hl. m. Prahy Zobrazit
Rámcová smlouva – Zajištění nákladní dopravy Zobrazit
Realizace arboristických zásahů řešící výchovné řezy ve stromořadích a na pobytových loukách v Královské oboře - Stromovka Zobrazit
Realizace arboristických zásahů ve vybraných uličních stromořadích celopražského významu a na plochách zeleně v působnosti Lesů hl. m. Prahy Zobrazit
Realizace pěstebních opatření a arboristických zásahů ve vybrané části Starý park - Královská obora Stromovka Zobrazit
Realizace stavebních prací a sadových úprav navazujících na tunel u Šlechtovy restaurace v Královské oboře - Stromovka Zobrazit
Rekonstrukce komunikace včetně nové elektropřípojky ve Stromovce Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty Havírna Zobrazit
Rekonstrukce mlatové cesty na Psí louce ve Stromovce Zobrazit
Rekonstrukce opěrné zdi s oplocením a schodů, Gerstnerova ul. Praha 7, Stromovka Zobrazit
Rekonstrukce vstupního prostoru u Citadely v zahradě Kinských, II.etapa Zobrazit
Revitalizace Řepského potoka IV. etapa: SO 02 Zobrazit
Revitalizace Rokytky v km 6,5 – 8,5: zemní práce prováděné 2 širokopásovými rypadly o hmotnosti 13 – 15 t Zobrazit
Sazenice lesních dřevin Zobrazit
Sdružené dodávky zemního plynu Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie Zobrazit
Servis a revize závlah v parcích celopražského významu Zobrazit
Správa výpočetní a komunikační techniky Zobrazit
Stavba č. 0204 – TV Nebušice, Etapa 0008 – Vodní nádrž Zobrazit
Stavba vodovodu pro zásobování Jinonického rybníka Zobrazit
Stavební úpravy a zateplení objektu Strážnice Hostivař Zobrazit
Stavební úpravy a zateplení objektu Strážnice Hostivař Zobrazit
Stavební úpravy kancelářských prostor Zobrazit
Telekomunikační služby Zobrazit
Telekomunikační služby Zobrazit
Těžební činnost pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Tisková řešení Zobrazit
Truhlářské a tesařské práce Zobrazit
Truhlářské a tesařské práce Zobrazit
Údržba a opravy zábradlí v parcích celopražského významu Zobrazit
Úklid psích exkrementů v Královské oboře Zobrazit
Uložení polyetvého potrubí Da600 mm bezvýkopovou technikou jako odpadního potrubí z rybníka v Rohožníku k.ú. Dubeč Zobrazit
Užitkové vozidlo pro údržbu veřejné zeleně střediska vodní toky Zobrazit
Vrtání skalního podloží v délce 420 m a 260 m se zatažením produktovodu PEHD SDR 11 DN90 Zobrazit
Vyčištění Rudolfovy štoly od sedimentu a spadů horninového prostředí Zobrazit
Výroba atypických lavic do Královské obory Stromovka Zobrazit
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu Zobrazit
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu Zobrazit
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu Zobrazit
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu Zobrazit
Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Zajištění celoročního provozu dětského hřiště u lanové dráhy a horního dětského hřiště v zahradě Kinských Zobrazit
Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně Zobrazit
Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně Zobrazit
Zajištění nákladní automobilové dopravy Zobrazit
Zajištění zemních prací pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Zajištění zemních prací pro Lesy hl. m. Prahy Zobrazit
Zateplení strážnice Stodůlky Zobrazit
Zpracování ekonomického vyhodnocení možné změny právní formy organizace Lesy hl. m. Prahy z příspěvkové organizace na obchodní společnost Zobrazit
Zpracování návrhu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy Zobrazit
Zpracování právního vyhodnocení možné změny právní formy organizace Lesy hl. m. Prahy z příspěvkové organizace na obchodní společnost Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap