Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky zadávané zadavatelem Lesy hl. m. Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Lesy hl. m. Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění odvozu a odstranění odpadu z černých skládek na k.ú. Řeporyje, parc. č. 1552/3 a k.ú. Stodůlky, parc. č. 156/10, 156/17 a 2181/9. Odpad pochází z černých skládek v okolí vodních toků. Zastoupení jednotlivých druhů odpadů v této směsi je následující: zemina nebo stavební odpad znečištěný netříditelným komunálním odpadem (dřevo, sklo, plasty, aj.), elektroodpadem, velkoobjemovým odpadem (nábytek, sanitární keramika aj.), poškozenými pneumatikami apod. Nakládku odpadu provádí zadavatel.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.lhmp.cz/lesy2/2017/06/odvoz-a-odstraneni-odpadu-z-cernych-skladek-z-k-u-reporyje-a-k-u-stodulky/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3717

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2, 90512000-9, 90513000-6

Místo plnění veřejné zakázky

území hl. m. Prahy - k.ú. Řeporyje (parc.č. 1552/3) a k.ú. Stodůlky (parc.č. 156/10, 156/17 a 2181/9)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 600 000,- bez DPH (6 776 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 237 900,- bez DPH (3 917 859,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Lesy hl. m. Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Holzbachová, DiS.

Kontaktní e-mail: holzbachova@lesy-praha.cz

Kontaktní telefon: +420 778 707 383

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. (61057606) Uchazeč 5 735 400,- Kč vč. DPH
4 740 000,- Kč bez DPH
FCC Česká republika, s.r.o. (45809712) Dodavatel 3 917 859,- Kč vč. DPH
3 237 900,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 FCC Česká republika, s.r.o. (45809712) 1 337 969,22
1 105 759,68
2018 FCC Česká republika, s.r.o. (45809712) 954 748,33
789 048,25

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek z k.ú. Řeporyje a k.ú. Stodůlky zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Petr Veselý (47602163)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap