Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel zadávané zadavatelem Lesy hl. m. Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Lesy hl. m. Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je komplexní sledování vozidel a techniky ve vlastnictví organizace Lesy hl. m. Prahy. Jedná se o sledování pohybu a provozu vozidel a strojů a údajů o nich včetně automatického vytváření knihy jízd pro daňové účely, online sledování, správu a optimalizaci nákladů, sledování spotřeby pohonných a provozních hmot, aditiv a drobného autopříslušenství, zajištění platebního nástroje pro platbu pohonných a provozních hmot, aditiv, autopříslušenství a mýtného a komplexní zabezpečení do jednoho celku.

Plnění zakázky zahrnuje:
1. Satelitní sledování vozidel pomocí GPS. Satelitní sledování vozidel bude zahrnovat zejména:
- monitorování okamžitého stavu vozidel a zpětné vyhodnocení průběhu jízdy,
- sledování vozidel jednotlivě i hromadně,
- elektronickou knihu jízd,
- identifikaci řidiče, rozlišení soukromých a služebních jízd,
- kontrolu dodržování pracovní doby, reporting služebních cest v době pracovního volna,
- kontrolu dodržování plánu návštěv zákazníků, partnerů, odběratelů apod.,
- jednoduché vyúčtování služební cesty včetně cestovního příkazu,
- reporting tankování na jiné čerpací stanici, než na které je stroj/vozidlo přítomen,
- reporting výdajů na automobil,
- uživatelsky nastavitelný reporting.
2. Pořízení obchodního a platebního nástroje k bezhotovostní úhradě pomocí „tankovací karty“ v režimu post-paid, tedy placené zpětně na základě faktury, pro úhradu pohonných a provozních hmot, aditiv a drobného autopříslušenství na území ČR. Zadavatel požaduje, aby dodavatel dokázal zprostředkovat platby alespoň na 80 % čerpacích stanic v Praze. Prahou se rozumí území k. ú. Hlavního města Prahy. Dodavatel ve své nabídce uvede procentuální podíl čerpacích stanic v Praze, u kterých nabízí zprostředkování plateb.
Pro úhradu pohonných a provozních hmot bude zadavatel požadovat:
- cca 105 karet vázaných na registrační značku (dále jen SPZ),
- cca 22 univerzálních karet (platba kartou není vázána na určitou osobu, ani SPZ).
Dodavatel ve své nabídce uvede, jaké skupiny oprávnění nabízí. Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytoval minimálně tyto skupiny oprávnění:
- pouze pro prodej pohonných hmot,
- prodej pohonných hmot a provozních náplní a aditiv,
- prodej pohonných hmot a provozních náplní, aditiv a autopříslušenství.

3. Pořízení obchodního a platebního nástroje k bezhotovostní úhradě v režimu post-paid, tedy placené zpětně na základě faktury, pro úhradu mýtného. Zadavatel bude požadovat jednu kartu, kterou bude hradit poplatky načtené z mýtných bran pro všechna vozidla organizace se zákonnou povinností platby mýtného (cca 16 vozidel).

Externí odkaz na bližší informace

www.lesypraha.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000027

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2914

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

1. 9. 2014, 08:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Lesy hl. m. Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Radosta

Kontaktní e-mail: radosta@lesy-praha.cz

Kontaktní telefon: +420 777 719 018

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 17. 10. 2014 Zobrazit
Smlouva 17. 10. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. (27916693) Dodavatel 1 693 225,60 Kč vč. DPH
1 399 360,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Obchodní a platební nástroj a sledování vozidel zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2014 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. (27916693) 86 141,94
86 141,94
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap