Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček zadávané zadavatelem Lesy hl. m. Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Lesy hl. m. Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 ks nových rotačních mulčovacích sekaček, v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Sekačka mulčovací - širokozáběrová
Část 2: Sekačka mulčovací - svahová

Externí odkaz na bližší informace

http://www.lhmp.cz/lesy2/2018/08/dodavka-2-ks-mulcovacich-sekacek/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000008

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2818

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

16311000-8; 16311100-9

Místo plnění veřejné zakázky

Královská obora 11 (Stromovka), Praha 7 – Bubeneč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 000 000,- bez DPH (3 630 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 402 930,00 bez DPH (2 907 545,30 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 402 930,00 bez DPH (2 907 545,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Lesy hl. m. Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Holzbachová, DiS.

Kontaktní e-mail: holzbachova@lesy-praha.cz

Kontaktní telefon: 778 707 383

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
výzva k podání nabídky 14. 8. 2018 Zobrazit
zadávací dokumentace 14. 8. 2018 Zobrazit
příloha č. 1 - čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 14. 8. 2018 Zobrazit
příloha č. 2 - technická specifikace (cenová nabídka prodávajícího) 14. 8. 2018 Zobrazit
příloha č. 3 - návrh smlouvy 14. 8. 2018 Zobrazit
příloha č. 4 - krycí list nabídky 14. 8. 2018 Zobrazit
oznámení o výběru dodavatele - část 1 12. 9. 2018 Zobrazit
oznámení o výběru dodavatele - část 2 12. 9. 2018 Zobrazit
protokol o otevírání nabídek - část 1 12. 9. 2018 Zobrazit
protokol o otevírání nabídek - část 2 12. 9. 2018 Zobrazit
zpráva o hodnocení nabídek - část 1 12. 9. 2018 Zobrazit
zpráva o hodnocení nabídek - část 2 12. 9. 2018 Zobrazit
protokol z jednání komise pro posouzení kvalifikace - část 1 12. 9. 2018 Zobrazit
protokol z jednání komise pro posouzení kvalifikace - část 2 12. 9. 2018 Zobrazit
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení - část 1 12. 9. 2018 Zobrazit
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení - část 1 12. 9. 2018 Zobrazit
zpráva o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení - část 1 2. 11. 2018 Zobrazit
zpráva o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení - část 2 2. 11. 2018 Zobrazit
smlouva - část 1 2. 11. 2018 Zobrazit
smlouva - část 2 2. 11. 2018 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 2. 11. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka 2 ks mulčovacích sekaček zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ITTEC, s.r.o. (64574296) Dodavatel 1 751 717,- Kč vč. DPH
1 447 700,- Kč bez DPH
ITTEC, s.r.o. (64574296) Dodavatel 1 155 828,30 Kč vč. DPH
955 230,- Kč bez DPH
STROM PRAHA a.s. (25751069) Uchazeč 1 196 327,- Kč vč. DPH
988 700,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap