Dodávka drtiče pro kompostování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka drtiče pro kompostování zadávané zadavatelem Lesy hl. m. Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Lesy hl. m. Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka drtiče pro kompostování

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění.

Součástí zakázky jsou dále: dopravní náklady na určené místo plnění, předvedení dodaného stroje, jeho vyzkoušení a zprovoznění, proškolení obsluhy včetně pořízení zápisu o tomto proškolení s podpisem všech zúčastněných osob, zabezpečení bezplatného odstranění případných vad po celou dobu záruční doby ve vzdálenosti do 50 km od místa dodání, kompletní dokumentace k dodanému zařízení, včetně atestů revizních zpráv a jiných dokladů – pouze v českém jazyce, doklad o schválení pro provoz na pozemních komunikacích, všechny další poplatky spojené s dodáním.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000010

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-021913

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5417

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43414000-8, 16000000-5, 42900000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Kompostárna ve správě Lesů hl. m. Prahy, K Austisu, parc. č. 1783/21, Praha 5 - Slivenec

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 100 000,- bez DPH (7 381 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 980 000,- bez DPH (7 235 800,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 980 000,- bez DPH (7 235 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 11. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Lesy hl. m. Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Holzbachová

Kontaktní e-mail: holzbachova@lesy-praha.cz

Kontaktní telefon: 778707383

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka drtiče pro kompostování.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka drtiče pro kompostování zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MALCOM CZ s.r.o. (01745841) Dodavatel 7 235 800,- Kč vč. DPH
5 980 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap