Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Sídlo zadavatele

Hradecká 1092, Jičín - Valdické Předměstí, PSČ 506 01

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

62024922

Www stránky zadavatele

http://www.continental-corporation.com/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://continental-automotive.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/continental-automotive-czech-republic-s-r-o_921/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

345943

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Continental Automotive Czech Republic s.r.o.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Continental Automotive Czech Republic s.r.o.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
3D měřící přístroj Zeiss Prismo 5 – Modernizace řízení Zobrazit
3D souřadnicový měřící systém Zobrazit
3D souřadnicový měřící systém 2 Zobrazit
Akustická komora s měřícím binaurálním systémem Zobrazit
Bruska a leštička pro měření tloušťky vrstvy povrchových úprav Zobrazit
Databáze softwarových projektů Zobrazit
Diferenční skenovací kalorimetr Zobrazit
Digestoř pro umístění zkušební komory pro zkoušky hořlavosti Zobrazit
Digestoř s oplachovým zařízením Zobrazit
Digitální měřící mikroskop Zobrazit
Digitální optický mikroskop Zobrazit
Elektronový mikroskop Zobrazit
Elektronový mikroskop s analyzátorem Zobrazit
Elektronový mikroskop s vysokým rozlišením Zobrazit
Extenzometr k univerzálnímu zařízení pro mechanické zkoušky/ Extensometer for pull shear testing device Zobrazit
Flow Bench pro MAF senzory Zobrazit
FlowBench systém pro MAF senzory Zobrazit
Infračervený mikroskop Zobrazit
Infračervený mikroskop s fourierovou transformací a vedlejším vzorkovacím prostorem Zobrazit
Kamera pro měření barvy a intenzity podsvícení Zobrazit
Kamerový systém strojového vidění včetně softwaru Zobrazit
Kapalinové termostaty Zobrazit
Klimatická a teplotní komory Zobrazit
Klimatická komora Zobrazit
Klimatická komora pro vibrační zkoušky Zobrazit
Klimatická zkušební komora Zobrazit
Klimatická zkušební komora 2 Zobrazit
Klimatická zkušební komora 3 Zobrazit
Klimatická zkušební komora 4 Zobrazit
Klimatické komory Zobrazit
Klimatické komory Zobrazit
Klimatické komory Zobrazit
Komora pro zkoušky hořlavosti Zobrazit
Laboratorní rozbrušovací pila Zobrazit
Laboratorní rozbrušovací pila Zobrazit
LMAT - Zařízení pro nastavení přesné hladiny a teploty motorového oleje Zobrazit
Manažerská akademie pro mistry Zobrazit
Manažerská akademie pro mistry Zobrazit
Manipulátor - Zařízení pro teplotní namáhání senzorů Zobrazit
Měřicí moduly elektrických veličin Zobrazit
Měřidlo iontové kontaminace povrchu – opakované řízení/ Surface Ion Contamination Meter - repeated tender procedure Zobrazit
Měřidlo iontové kontaminace povrchu/ Surface Ion Contamination Meter Zobrazit
Metalografická řezačka Zobrazit
Mikroskop Zobrazit
Mikroskop pro metalografické výbrusy svarů Zobrazit
Nanášecí zařízení Zobrazit
Nanášecí zařízení / Dispensing equipment Zobrazit
Nanášecí zařízení / Dispensing equipment Zobrazit
Nízkotlaká plazmová komora / Low Pressure Plasma Chamber Zobrazit
Nízkotlaký plazmový systém / Low Pressure Plasma System Zobrazit
Oplachové zařízení pro kontrolu zůstatkového znečištění Zobrazit
Optický 3D skener s modrým světlem Zobrazit
Optický skenovací mikroskop pro měření parametrů technické čistoty/ Optical Scanning Microscope for Measurement of Technical Cleanliness Zobrazit
Osciloskop se SENT Zobrazit
Osciloskop se SENT Zobrazit
Osciloskopy Zobrazit
Osciloskopy pro HW oddělení (6ks) Zobrazit
Osciloskopy pro HW oddělení (8 kusů) Zobrazit
PC pro FEM výpočty Zobrazit
Přesná metalografická pila Zobrazit
Příslušenství a nutné vybavení k vibračnímu zařízení Zobrazit
Přístroj pro stanovení teploty průhybu při zatížení (HDT) a teploty měknutí dle Vicata Zobrazit
Přístroj pro zkoušky barevné stálosti – crockmeter Zobrazit
Přístroje pro monitorovací systémy Zobrazit
Programovatelná elektronická zátěž Zobrazit
Průmyslový měřící rentgenový tomograf Zobrazit
Ramanův spektrální mikroskop Zobrazit
Řídicí systém pro testování vysokotlakých vstřikovacích čerpadel Zobrazit
Rozšíření zkušebního tahového stroje Zobrazit
Software pro materiálový výzkum se zaměřením na plastické hmoty Zobrazit
Šokovací teplotní komora Zobrazit
Šokové komory Zobrazit
Souřadnicový měřící stroj (CMM) Zobrazit
Stereomikroskop zvětšení 120x nebo vyšší včetně kamery Zobrazit
Světelný digitální mikroskop včetně kamery Zobrazit
Systém pro testování odolnosti vůči elektromagnetickému poli Zobrazit
Systém pro testování odolnosti vůči magnetickému poli Zobrazit
Teplotní komora pro pressure senzory Zobrazit
Teplotní komora pro pressure senzory Zobrazit
Teplotní komory Zobrazit
Tester povrchového napětí Zobrazit
Tlakové kontroléry Zobrazit
Tlakové kontroléry Zobrazit
Tlakové kontroléry 2 Zobrazit
Tvrdoměr Zobrazit
Ultrazvuková čisticí lázeň včetně ohřívače a Analytická váha pro stanovení hustoty plastu a Muflová laboratorní pec Zobrazit
Univerzální zařízení na mechanické zkoušky / Pull shear testing Zobrazit
Update software pro CT Zeiss Metrotom 800 Zobrazit
Update software pro CT Zeiss Metrotom 800 Zobrazit
USLS kalibrace a LEVEL test Zobrazit
Vakuový systém / Vacuum System Zobrazit
Výstavba nových laboratoří Zobrazit
Výtlačný plastometr a Vybavení pro stanovení přilnavosti nátěru Zobrazit
Zařízení pro diferenční skenovací kalorimetrii/ Testing equipment for differential scanning calorimetry Zobrazit
Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky Zobrazit
Zařízení pro dynamické mechanické zkoušky 2 Zobrazit
Zařízení pro dynamickou mechanickou analýzu materiálu / Equipment for dynamic mechanical analysis Zobrazit
Zařízení pro monitorování mikroklimatických veličin Zobrazit
Zařízení pro snímání profilu průtoku/ Flow profile scanner Zobrazit
Zařízení pro stanovení vlhkosti plastů a Zařízení pro Termogravimetrickou analýzu TGA Zobrazit
Zkušební komora pro namáhání materiálů slunečním zářením pomocí xenonové výbojky Zobrazit
Zkušební rázový stroj používající kyvadlová kladiva a Spektrofotometr s integrovaným leskoměrem Zobrazit
Zkušební skříň ke zkouškám teplotním šokem Zobrazit
Zkušební vysokovlhkostní komora, Zkušební komora klimatická, Zkušební komora teplotní a Konvekční, ventilační pec Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap