Manažerská akademie pro mistry

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Manažerská akademie pro mistry zadávané zadavatelem Continental Automotive Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Manažerská akademie pro mistry

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výběr dodavatele pro školení 50 zaměstnanců na pozicích směnový mistr/foreman v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“
Cílem je:
• Zvládnout rutinně základní nástroje školení
• Rozšířit si rejstřík používaných manažerských nástrojů
• Posílit sebeuvědomění zodpovědnosti týmového předáka
• Nastavit systém celoživotního vzdělávání a samostudia

Veřejná zakázka bude mít jednoho dodavatele, se kterým zadavatel uzavře smlouvou.
Zadavatel požaduje rozdělit školení do 5ti identických běhů.
Každé školení předpokládá minimální počet 7 a maximální počet12 účastníků.

Vymezení průběhu:
Dny školení navržené uchazečem budou rozloženy v čase tak, aby obsahovaly maximálně 2 po sobě jdoucí dny školení
Paralelně mohou probíhat maximálně 3 školení denně, tj. dohromady pro min. 21, max. 36 účastníků.
Dodavatel obdrží přesný počet účastníků vždy nejpozději 10 pracovní dny před zahájením školení.

Předpokládané vzdělávací okruhy školení:
- BOZP
- vedení a řízení podřízených
- týmová práce, příprava a vedení porad, efektivní komunikace s nadřízenými a spolupracovníky
- řízení času a priorit
- situační styly vedení a řízení podřízených
- vyjednávání
- technika tvůrčí práce
- prezentace dovedností
- přijímací pohovory
V rámci každého školení by si účastníci vzdělávání měli vyzkoušet nasimulované nestandardní situace a nacvičit si jejich efektivní řešení.

Součástí každého školení a součástí ceny školení musí být alespoň:
- školící materiály
- didaktické pomůcky
- zajištění školících prostor ve vzdálenosti do 15 km od Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem
Rozsah školení dle platné akreditace MŠMT.
Zadavatel požaduje minimálně 121 vyučovacích hodin.
Další podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o zajištění vzdělávání, která je přílohou č. 2 této výzvy.

Externí odkaz na bližší informace

www.esfcr.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 875 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 5. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zuzana Ondrišová

Kontaktní e-mail: Zuzana.Ondrisova@continental-corporation.com

Kontaktní telefon: +420 556 88 1465

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Manažerská akademie pro mistry.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap