Software pro materiálový výzkum se zaměřením na plastické hmoty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Software pro materiálový výzkum se zaměřením na plastické hmoty zadávané zadavatelem Continental Automotive Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Software pro materiálový výzkum se zaměřením na plastické hmoty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka softwaru pro materiálový výzkum se zaměřením na plastické hmoty, pro jednotnou prezentaci naměřených vlastností materiálů, umožňující přehledné a jednoznačné srovnávání materiálů z hlediska vlastností a k zavedení nepřetržité optické kontroly a nepřetržité připravenosti foto / video dokumentace zájmového chování zkoušených vzorků během dlouhodobých životnostních zkoušek. Zkoušky plastických hmot probíhají na bezobslužných automatických zkušebních zařízeních, pro správné vyhodnocení je důležité zaznamenat čas a mechanismus degradace zkoušeného materiálu.

Zařízení bude využíváno ve zkušební laboratoři pro zkoušky materiálové analýzy. Zakázka musí být realizována v úplném rozsahu dle bodu 4.2 ZD. Zařízení bude používáno v provozovně Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika.

S ohledem na povahu zakázky dílčí plnění předmětu zakázky není možné.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 4. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 4. 2023

Lhůta pro podání nabídek

26. 5. 2023, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Software pro materiálový výzkum se zaměřením na plastické hmoty.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap