Výstavba nových laboratoří

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba nových laboratoří zadávané zadavatelem Continental Automotive Czech Republic s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba nových laboratoří

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je kompletní dodávka stavebních prací za účelem stavebních úprav vnitřních prostor stávající haly F vývojového centra zadavatele, nacházející se na parcele č. 233/108, katastrálního území Hrabová, obec Ostrava. V rámci stavebních úprav budou ve stávající otevřené halové ploše vybudovány vestavby vývojových laboratoří a provedena vestavba prvního patra. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby zůstává stávající. Mimo objekt nebude stavebními úpravami zasahováno.
Dílčí plnění zakázky není umožněno.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

633726

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Continental Automotive Czech Republic s.r.o., CTPark Ostrava – Hrabová, Hala F, č.p. 880, Ostrava - Hrabová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 500 000,- bez DPH (29 325 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Karásek

Kontaktní e-mail: karasek@optimus-as.cz

Kontaktní telefon: +420 606 764 497

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba nových laboratoří.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 4. 3. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace (editovatelný formát) 4. 3. 2016 Zobrazit
Výkaz výměr - Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 4. 3. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo - Příloha č. 7 Zadávací dokumentace 4. 3. 2016 Zobrazit
Projektová dokumentace - Příloha č. 5 Zadávací dokumentace 4. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.1 9. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.2 15. 3. 2016 Zobrazit
D.1.4.5.a_Technická zpráva - součást projektové dokumentace 15. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.3 21. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.4 23. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.5 24. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.6 30. 3. 2016 Zobrazit
Schéma - Zapojení výměníku chladu 30. 3. 2016 Zobrazit
Schéma - Úprava stávajícího výměníku tepla 30. 3. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.7 5. 4. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č.8 12. 4. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 1 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 2 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 3 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 4 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 5 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 6 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 7 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 8 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 9 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 10 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 11 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 12 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 13 5. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 14 5. 5. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap