Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Štěpánkovice

Obec Štěpánkovice

Sídlo zadavatele

Slezská 520, Štěpánkovice, PSČ 747 28

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00300756

Www stránky zadavatele

http://www.stepankovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://stepankovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-stepankovice_172/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

218946

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Štěpánkovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Štěpánkovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
"Oprava konstrukčních vrstev místní komunikace U Dvora, parcely č. 33/1, 33/2, 33/3, 33/5 k.ú. Štěpánkovice", "Oprava jednotné kanalizace ulice U Dvora". Zobrazit
Asfaltový koberec na cyklostezky - Štěpánkovice Zobrazit
Bytový dům v obci Štěpánkovice - objekt 3 Zobrazit
Cyklostezka Štěpánkovice - Svoboda, Obec Štěpánkovice Zobrazit
Demolice statku Peterkovec Zobrazit
Dodávka a montáž vybavení šaten žáků základní školy Štěpánkovice Zobrazit
Dodávka nákladního automobilu pro potřeby obce Štěpánkovice (kloubový nosič kontejnerů + hydraulický jeřáb)" Zobrazit
Dodávka traktoru pro potřeby obce Zobrazit
Hlavní polní cesta na pozemku p.č. 263 v k.ú. Vrbka u Opavy Zobrazit
Komunikace a inženýrské sítě - Sluneční II, v obci Štěpánkovice Zobrazit
Komunikace s asfaltovým povrchem v obci Štěpánkovice Zobrazit
Nájemní byty v obci Štěpánkovice Zobrazit
Nákup kloubového nakladače Zobrazit
Oprava a výměna kanalizace v odbočení z ulice Jasanová Zobrazit
Oprava kanalizace v ulici Na Kopečku a ulici Zahradní, pozemky p.č. 937/1 a p.č. 986/1 v k.ú. a obci Štěpánkovice Zobrazit
Oprava střešní konstrukce pavilonu TD2 základní školy ve Štěpánkovicích Zobrazit
Oprava vozovky na Albertovec Zobrazit
Přístřešek a objekt pokladny TJ Sokol Štěpánkovice Zobrazit
Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu ul. Na Kopečku, Štěpánkovice“. SO 302 – PRODLOUŽENÍ KANALIZACE, SO 303 – PRODLOUŽENÍ VODOVODU Zobrazit
Projektová dokumentace "Rekonstrukce kanalizace ulice Rybniční a ulice U Bartošovce" Zobrazit
Protipovodňový varovný a monitorovací systém obce Štěpánkovice Zobrazit
Rekonstrukce hřiště ZŠ Štěpánkovice Zobrazit
Rekonstrukce kanalizace ulice Rybniční a ulice U Bartošovce - 1.etapa - TZ 01.1 Nová stoka B-1 Zobrazit
Rekonstrukce kanalizace ulice Rybniční a ulice U Bartošovce“, 2. etapa – TZ 01 Rekonstrukce ul. U Bartošovce, TZ 02.4 rekonstrukce ul. Lipova Zobrazit
Rekonstrukce kanalizace ulice Rybniční a ulice U Bartošovce“, 3. etapa – TZ 02 Rekonstrukce ul. Rybniční - část č.1, TZ 02.3 Rekonstrukce ul. Tyršova Zobrazit
Rekonstrukce komunikace a kanalizačního řádu ul. Na Kopečku, Štěpánkovice. SO 301 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. Na Kopečku, Štěpánkovice, Oprava komunikace ul. Zahradní v km 0,395-0,511, Štěpánkovice Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace ul. Slezská, Štěpánkovice Zobrazit
Rekonstrukce stávající komunikace a kanalizace, obec Štěpánkovice, ul. Jasanová Zobrazit
Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287,parc.č.31/1 a č.p.286, parc.č.32 Zobrazit
Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287,parc.č.31/1 a č.p.286, parc.č.32 Zobrazit
Revitalizace veřejných prostranství v Štěpánkovicích Zobrazit
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Štěpánkovice Zobrazit
Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Štěpánkovice Zobrazit
Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Štěpánkovice Zobrazit
Sportoviště Základní školy ve Štěpánkovicích Zobrazit
Technická infrastruktura 3 RD "U Pekárny" Štěpánkovice Zobrazit
Úvěr na financování investičních záměrů obce Štěpánkovice Zobrazit
Vybavení interiéru knihovny Štěpánkovice Zobrazit
Výměna kanalizace v ulici U Dvora v pozemku p.č. 34/6, p.č. 34/2 a p.č. 29/2 v k.ú. a obci Štěpánkovice Zobrazit
Výměna oken a zateplení budov ZŠ ve Štěpánkovicích, Pavilony K4Z, K2V, ŠM2Z, TD2 Zobrazit
ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH Zobrazit
Závlahový systém hřiště ZŠ Štěpánkovice Zobrazit
ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna Zobrazit
ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna Zobrazit
ZŠ Štěpánkovice - venkovní třída Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap