ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH zadávané zadavatelem Obec Štěpánkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štěpánkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH

Předmět veřejné zakázky

Zateplení fasády objektu Kulturního domu bude provedeno certifikovaným
kontaktním zateplovacím systémem ETICS, s izolantem z polystyrénu EPS 70F
s povrchovou úpravou silikátovou omítkou, v tloušťkách dle doporučení vycházejí
ze zpracovaného Energetického auditu. V tomto případě je stanovena tloušťka
zateplovacího systému tl. = 140 mm pro polystyren se součinitelem prostupu tepla
U=0,039 W/(m2.K.). V detailech ostění bude použit polystyrén tl. 40 mm, u
parapetu polystyrén XPS tl. 20 mm. Zateplení soklového části kontaktním
systémem s tepelnou izolací z desek extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm a
EPS 70 F tl. 80 mm s povrchovou úpravou – marmolit.
- Pro zateplení bude použito pouze stabilizovaných desek EPS doporučených
výrobcem zateplovacího systému. Desky musí splňovat parametry uvedené v EN
13163. Desky budou k podkladu lepeny a zároveň kotveny certifikovanými
hmoždinkami. Lepení bude probíhat v souladu s technologickým předpisem
výrobce – po obvodě + v 6ti bodech v ploše desky (lepící hmota min. na 40%
plochy desky). Kotvení hmoždinkami bude probíhat rovněž dle technologického
postupu výrobce systému, min. v 6 bodech.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Štěpánkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 750 000,- bez DPH (6 957 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 10. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Lektiko, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Bajgar

Kontaktní e-mail: ales.bajgar@lektiko.cz

Kontaktní telefon: 602 878 596

Kontaktní datová schránka: ekwnbev

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap