Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287,parc.č.31/1 a č.p.286, parc.č.32

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287,parc.č.31/1 a č.p.286, parc.č.32 zadávané zadavatelem Obec Štěpánkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štěpánkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287,parc.č.31/1 a č.p.286, parc.č.32

Předmět veřejné zakázky

- odstranění dvou dvoupodlažních budov,
- odstranění zpevněných ploch,
- odpojení přípojek IS,
- ohumusování a zatravnění ploch,
- odstranění veškerého materiálu a odpadu.
Jedná se o budovy č.p. 286 na parc.č.31/1 včetně tohoto pozemku a č.p.287 na parc.č. 32 včetně tohoto pozemku, dále pozemku parc.č.39/1 vše v kat.úz.Štěpánkovice, obec Štěpánkovice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Štěpánkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 775 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 1. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 2. 2014, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Lektiko, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Aleš Bajgar

Kontaktní e-mail: ales.bajgar@seznam.cz

Kontaktní telefon: 602878596

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace areálu bývalého hospodářského dvora, demolice budov č.p.287,parc.č.31/1 a č.p.286, parc.č.32.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap