ZŠ Štěpánkovice – odborná učebna

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZŠ Štěpánkovice – odborná učebna zadávané zadavatelem Obec Štěpánkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štěpánkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZŠ Štěpánkovice – odborná učebna

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající učebny ZŠ Štěpánkovice. Díky této modernizace vznikne moderní multimediální učebna sloužící pro výuku cizích jazyků (AJ, NJ) a informatiky. Modernizovaná učebna bude mít kapacitu 20 žáků a bude vybavena sítí žákovských pracovišť, interaktivní tabulí, projektorem, kvalitním ozvučením a dalším prvky odpovídajícími současným požadavkům na moderní multimediální a interaktivní výuku.
Realizace této veřejné zakázky je realizována v rámci projektu ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013168).
Část 1 VZ – IT vybavení
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka prvků informačních technologií (hardware a software) v rozsahu uvedeném v příloze č. P04a_Položkový výkaz vybavení s minimální požadovanou specifikací – IT vybavení.
Část 2 VZ – nábytek
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka nábytkového vybavení, s tím spojené kabeláže a dále dodávka zátěžového koberce do odborné učebny v rozsahu uvedeném v příloze č. P04b_Položkový výkaz vybavení s minimální požadovanou specifikací – nábytek.
více informací v ZD a návrhu smlouvy

Externí odkaz na bližší informace

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004672 - elektronický nástroj

Poznámka

Zakázka je rozdělena na dvě části, na každou část se podává nabídka samostatně.
elektronická komunikace před nástroj Tender arena - více v ZD

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

02/2022

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39162000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění obou částí veřejné zakázky je budova Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvková organizace, a to konkrétně na adrese Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice. Budova se nachází na parcelním čísle 963/1 v katastrálním území Štěpánkovic

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 393 667,00 bez DPH (2 896 337,07 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 5. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 5. 2022

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2022, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZŠ Štěpánkovice – odborná učebna.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap