ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna zadávané zadavatelem Obec Štěpánkovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štěpánkovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající učebny ZŠ Štěpánkovice. Díky této modernizace vznikne moderní multimediální učebna sloužící pro výuku cizích jazyků (AJ, NJ) a informatiky. Modernizovaná učebna bude mít kapacitu 20 žáků a bude vybavena sítí žákovských pracovišť, interaktivní tabulí, projektorem, kvalitním ozvučením a dalším prvky odpovídajícími současným požadavkům na moderní multimediální a interaktivní výuku.
Realizace této veřejné zakázky je realizována v rámci projektu ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013168).

Externí odkaz na bližší informace

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004672 - elektronický nástroj

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/2022

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39162

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvková organizace, a to konkrétně na adrese Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice. Budova se nachází na parcelním čísle 963/1 v katastrálním území Štěpánkovice 763390

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 237 800,- bez DPH (2 707 738,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

27. 1. 2022, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZŠ Štěpánkovice - odborná učebna.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap