Městská část Praha - Čakovice

Sídlo zadavatele

Nám. 25. března 121/1, Praha 9 - Čakovice, PSČ 196 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00231291

Www stránky zadavatele

http://www.cakovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://cakovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-cakovice_1188/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

355227

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Městská část Praha - Čakovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Městská část Praha - Čakovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Dodávka 1 ks malého nákladního automobilu s nástavbou, celková hmotnost do 3,5 t, 3 ks nových kontejnerů 0,8 m3 a 2 ks nových kontejnerů 9 m3 Zobrazit
Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Zobrazit
Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice - zázemí hasičského sportu Zobrazit
Hřiště Cukrovarské bytovky, Praha - Čakovice Zobrazit
Hřiště Třeboradické korzo - Relaxpark, Praha - Čakovice Zobrazit
Kompostéry pro občany MČ Praha - Čakovice Zobrazit
MČ Praha - Čakovice zateplení budovy č.p. 20 Zobrazit
MČ Praha - Čakovice zateplení budovy školní jídelny č.p. 840 Zobrazit
MČ Praha – Čakovice – severní chodník – Slaviborské náměstí Zobrazit
Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Čakovice Zobrazit
Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše- stavební část, ul. Jizerská 840, Praha - Čakovice Zobrazit
Modernizace osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice Zobrazit
Modernizace osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice Zobrazit
Nákup (formou leasingu) samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků Zobrazit
Nákup samojízdného pracovního stroje do 3500 kg formou leasingu Zobrazit
Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice Zobrazit
Oprava bytu č.12, Myjavská čp. 626, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
Oprava chodníků a vozovek v Třeboradicích a Miškovicích Zobrazit
Oprava oplovení zámeckého parku při ulici Cukrovarská, k.ú. Čakovice (obec Praha) Zobrazit
Oprava pravého břehu Zámeckého rybníka parc. č. 1266/1 obec Praha, k.ú. Čakovice Zobrazit
Oprava soklu radnice ÚMČ Praha – Čakovice – nám. 25. března 121, Praha - Čakovice Zobrazit
Oprava stávajícího hřiště na školní zahradě na pozemku parc. č. 1140/1, obec Praha, k.ú.Čakovice Zobrazit
Oprava střešního pláště MŠ Čakovice I, k.ú. Čakovice Zobrazit
PENB pro bytové objekty ve správě MČ Praha Čakovice Zobrazit
PENB pro kritérii vybrané objekty ve správě MČ Praha - Čakovice Zobrazit
Relaxpark Třeboradické korzo, etapa č. 1 Tryskovická Zobrazit
Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích Zobrazit
Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích Zobrazit
Revitalizace návsi v Třeboradicích a Miškovicích – úprava zeleně Zobrazit
Revitalizace návsi v Třeboradicích – úprava zeleně Zobrazit
Samojízdný pracovní stroj do 3500 kg Zobrazit
Souvislá údržba komunikace - A27 Zobrazit
Souvislá údržba ulice Oderská Zobrazit
Stavební úpravy a nástavba objektu Dyjská 715, pro ZŠ Zobrazit
Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12 Zobrazit
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka Zobrazit
Systém svozu bioodpadu v MČ Praha – Čakovice Zobrazit
Výměna a zateplení střešního pláště budovy gymnázia, k.ú. Čakovice (obec Praha) Zobrazit
Výměna elaktroinstalace bytového domu - Niská č.p. 632, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
Výměna nákladního výtahu v objektu školní kuchyně - Jizerská 840, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí Zobrazit
Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí Zobrazit
Zámek Čakovice - zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha - Čakovice Zobrazit
Zámek Čakovice – zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha , Čakovice Zobrazit
Změna užívání a stavební úpravy - DDM Cukrovarská 230, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
ZŠ Čakovice, Jizerská č.p. 816 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap