Městská část Praha - Čakovice

Sídlo zadavatele

Nám. 25. března 121/1, Praha 9 - Čakovice, PSČ 196 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00231291

Www stránky zadavatele

http://www.cakovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://cakovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-cakovice_1188/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

355227

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází prozatím aktuální veřejné zakázky zadavatele Městská část Praha - Čakovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Čakovice Zobrazit
Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše- stavební část, ul. Jizerská 840, Praha - Čakovice Zobrazit
Modernizace osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice Zobrazit
Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice Zobrazit
Oprava bytu č.12, Myjavská čp. 626, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
Oprava soklu radnice ÚMČ Praha – Čakovice – nám. 25. března 121, Praha - Čakovice Zobrazit
Oprava stávajícího hřiště na školní zahradě na pozemku parc. č. 1140/1, obec Praha, k.ú.Čakovice Zobrazit
PENB pro bytové objekty ve správě MČ Praha Čakovice Zobrazit
Relaxpark Třeboradické korzo, etapa č. 1 Tryskovická Zobrazit
Souvislá údržba komunikace - A27 Zobrazit
Souvislá údržba ulice Oderská Zobrazit
Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12 Zobrazit
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka Zobrazit
Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí Zobrazit
Zámek Čakovice - zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha - Čakovice Zobrazit
Zámek Čakovice – zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha , Čakovice Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází prozatím neukončené veřejné zakázky zadavatele Městská část Praha - Čakovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Dodávka 1 ks malého nákladního automobilu s nástavbou, celková hmotnost do 3,5 t, 3 ks nových kontejnerů 0,8 m3 a 2 ks nových kontejnerů 9 m3 Zobrazit
Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice Zobrazit
Kompostéry pro občany MČ Praha - Čakovice Zobrazit
MČ Praha - Čakovice zateplení budovy č.p. 20 Zobrazit
MČ Praha - Čakovice zateplení budovy školní jídelny č.p. 840 Zobrazit
MČ Praha – Čakovice – severní chodník – Slaviborské náměstí Zobrazit
Modernizace osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice Zobrazit
Nákup (formou leasingu) samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků Zobrazit
Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice Zobrazit
Oprava chodníků a vozovek v Třeboradicích a Miškovicích Zobrazit
Oprava oplovení zámeckého parku při ulici Cukrovarská, k.ú. Čakovice (obec Praha) Zobrazit
Oprava pravého břehu Zámeckého rybníka parc. č. 1266/1 obec Praha, k.ú. Čakovice Zobrazit
Oprava střešního pláště MŠ Čakovice I, k.ú. Čakovice Zobrazit
PENB pro kritérii vybrané objekty ve správě MČ Praha - Čakovice Zobrazit
Stavební úpravy a nástavba objektu Dyjská 715, pro ZŠ Zobrazit
Systém svozu bioodpadu v MČ Praha – Čakovice Zobrazit
Výměna a zateplení střešního pláště budovy gymnázia, k.ú. Čakovice (obec Praha) Zobrazit
Výměna elaktroinstalace bytového domu - Niská č.p. 632, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
Výměna nákladního výtahu v objektu školní kuchyně - Jizerská 840, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí Zobrazit
Změna užívání a stavební úpravy - DDM Cukrovarská 230, Praha 9 - Čakovice Zobrazit
ZŠ Čakovice, Jizerská č.p. 816 Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap