Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí zadávané zadavatelem Městská část Praha - Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového objektu ZŠ v ulici Jizerská, který bude propojen se stávající budovou školy č.p. 816 v každém patře spojovacím krčkem. V objektu bude celkem 7 kmenových tříd, každá pro 30 žáků a tři učebny, každá pro 15 žáků. Přes část 1. PP a 1. NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a šatny s hygienickým zázemím pro tělocvičnu jsou umístěny v 1. PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti.
V nové dispozici suterénu vzniknou prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí, dále místnosti pro sklad a úklid. V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a tři kmenové učebny. V patře jsou umístěny další tři kmenové třídy, sborovna, 3 učebny a hygienické zázemí. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu. Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. V každém podlaží je navrženo také hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření kapacity Základní školy Dr. Edvarda Beneše.
Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro provádění stavby (příloha č. 1), ve výkazu výměr stavby (příloha č. 2) a ve smlouvě o dílo (příloha č. 3).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2017-024361

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017/KVÚ/14

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce, 45454000-4 Přestavba budov

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc. č. 1151/5, 1151/1, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1560/1, vše v k.ú. Čakovice, obec Praha.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

89 412 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 9459

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dita Zimmermannová

Kontaktní e-mail: zimmermannova@akev.cz

Kontaktní telefon: +420 224 409 920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Příloha č. 1 Dokumentace pro provádění stavby 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 Výkaz výměr_původní verze 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo_původní verze 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Krycí list 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 Seznam stavebních prací 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 Seznam poddodavatelů 6. 9. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace_původní verze 6. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1_Stavební vyjádření 6. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 vysvětlení č. 1 - 4 18. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 18. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 37 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 -31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 vysvětlení č. 6 - 31 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 32 - 36 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 32 - 36 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 38 - 40 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 38 - 40 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 41 - 43 19. 9. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 41 - 43 19. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44 - 45 22. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-64 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 46-64 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 46 - 64 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 vysvětlení č. 46-64_výkaz výměr aktualizovaný k 2.10.2017 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 vysvětlení č. 46 - 64_návrh smlouvy o dílo aktualizovaný k 2.10.2017 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 65-66 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 67-69 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 70 - 75 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 70 - 75 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 76 - 78 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 79 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 79 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 79 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 80 - 105 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor A) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor B) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor C) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor D) 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 80 - 105 (soubor E) 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 106 - 117 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení č. 118 2. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 118_zadávací dokumentace aktualizovaná k 2.10.2017 2. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119 5. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 120 - 123 5. 10. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávací dokumentace č. 124-127 11. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 124_127_smlouva o dílo_aktualizace k 11.10.2017 11. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 vysvětlení č. 124_127_zadávací dokumentace_aktualizace k 11.10.2017 11. 10. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávací dokumentace č. 128 - 129 11. 10. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávací dokumentace č. 130-131 17. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 132 - 139 19. 10. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 vysvětlení č. 132 - 139 19. 10. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap