Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice zadávané zadavatelem Městská část Praha - Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je:
a)
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně položkového výkazu výměr a kontrolního
ocenění položkového výkazu výměr.
b)
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
a kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr
.
c)
Účast na jednáních s investorem na akci, Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice“
.
d)
Obstarání inženýrské činnosti za účelem povolení stavby.
e)
Předmětem díla je také zpracování a projednání dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit potřebám zadání veřejné zakázky na stavební práce a poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, jenž bude spočívat především v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, zpracování
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účast v
hodnotící komisi při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.
Dokumentace včetně výkazu výměr bude splňovat požadavky zákona č.
134/2016 Sb. v platném znění a souvisejících zákonů a vyhlášek v
platném znění.
f)
Zajištění autorského dozoru, včetně účasti na vybraných kontrolních dnech, zodpovídání dotazů, komunikace s investorem, dodavatelem apod.
g)
Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, ěření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace.
4
Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků projektové dokumentace a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD (doku
menty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp,
nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg).
Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr), který bude použit pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele.
V projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (DPS)
ani ve slepém rozpočtu nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele.

Externí odkaz na bližší informace

www.zakazky.cakovice.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000022

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2018_26/OBHSB/42

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2018, 00:00:10 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městská část Praha - Čakovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Markéta Baťková

Kontaktní e-mail: batkova@cakovice.cz

Kontaktní telefon: 283061429

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání cenové nabídky 20. 9. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 20. 9. 2018 Zobrazit
Vzor smlouvy 20. 9. 2018 Zobrazit
Změna zadávací dokumentace 11. 10. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap