Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice zadávané zadavatelem Městská část Praha - Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem dodávky budou zejména následující zařízení:
Zařízení č. 1 - Kuchyně - přívod vzduchu
Zařízení č. 1A - Kuchyně - odvod vzduchu
Zařízení č. 2 - Šatny a zázemí kuchyně - přívod vzduchu
Zařízení č. 2A - Šatny a zázemí kuchyně - odvod vzduchu
Zařízení č. 3 - Strojovna chlazení 1.PP - přívod a odvod vzduchu
Zařízení č. 4A - Umývárna, WC, sklad 1.NP - odvod vzduchu
Zařízení č. 5A - Odpadky 1.NP - odvod vzduchu

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/31786

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-019137

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017/INV/12

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42500000-1, 42512300-1, 45331000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je školní jídelna ZŠ Dr. Edvarda Beneše, na adrese Jizerská 840, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 731 589,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 875 590,- bez DPH (7 109 464,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 9459

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dita Zimmermannová

Kontaktní e-mail: zimmermannova@akev.cz

Kontaktní telefon: +420 224 409 920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ondřej – Meissner, spol. s r.o (45807159) Dodavatel 7 109 464,- Kč vč. DPH
5 875 590,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap