Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice zadávané zadavatelem Městská část Praha - Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem dodávky budou zejména následující zařízení:
Zařízení č. 1 - Kuchyně - přívod vzduchu
Zařízení č. 1A - Kuchyně - odvod vzduchu
Zařízení č. 2 - Šatny a zázemí kuchyně - přívod vzduchu
Zařízení č. 2A - Šatny a zázemí kuchyně - odvod vzduchu
Zařízení č. 3 - Strojovna chlazení 1.PP - přívod a odvod vzduchu
Zařízení č. 4A - Umývárna, WC, sklad 1.NP - odvod vzduchu
Zařízení č. 5A - Odpadky 1.NP - odvod vzduchu

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/31786

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-019137

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2017/INV/12

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42500000-1, 42512300-1, 45331000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je školní jídelna ZŠ Dr. Edvarda Beneše, na adrese Jizerská 840, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 731 589,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 9459

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dita Zimmermannová

Kontaktní e-mail: zimmermannova@akev.cz

Kontaktní telefon: +420 224 409 920

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice.

(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l pp l Sitemap