Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích zadávané zadavatelem Městská část Praha - Čakovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městská část Praha - Čakovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace Husova parku v Čakovicích.

Revitalizace si klade za cíl zrekonstruovat stávající cestní síť, vybrané zdi a přidat nové prvky a mobiliář včetně osvětlení pro zatraktivnění celého parku pro místní obyvatele.

Rekonstrukce stávající cestní sítě bude obnášet celkovou opravu povrchů chodníků a dílčí doplnění cestní sítě a zpevnění ploch. Rekonstruována budou i stávající schodiště. Nově pak bude umístěno sedací schodiště s vloženou rampou zpřístupňující park lidem s omezenou schopností pohybu a matkám s kočárky v jihozápadním rohu parku. Na toto schodiště bude navazovat mlatová plocha s novým vodním prvkem (umělecká stěna, rekonstrukce stávající zdi a jejích zbytků). V celém parku přibude také nový mobiliář, osvětlení a výsadby. Ve východní části parku budou stávající zdi opraveny a přibude zde umělecký objekt – Čakovické domky jako reministence na původní čakovickou náves. V této části bude také nově vytvořen herní plácek a rekonstrukcí stávající stěny vznikne parkurová stěna.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 5 a 6 této Výzvy.

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník zadávacího řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.

Externí odkaz na bližší informace

zakazky.cakovice.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000017

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2018_17/KVÚ/33

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 7. 2018, 00:00:11 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tőgel, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Vladimír Tőgel

Kontaktní e-mail: togel.advokat@verzak.cz

Kontaktní telefon: 257214317

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap