Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa zadávané zadavatelem Město Hostinné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostinné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch a výstavba nových ploch. V rámci zakázky dojde k výstavbě 4 nových parkovišť a úpravě a výstavbě přilehlých komunikací. Stavba zahrnuje i řešení odvodnění pomocí navržených uličních vpustí s kalovým prostorem a prefabrikovaným sifonem, které budou napojeny na vsakovací galerie a dále přepadem do kanalizace.
Předmětem zakázky je dále obnova vodovodu a kanalizace, vedení kabelové televize (částečně příloží k veřejnému osvětlení) a veřejné osvětlení.
Předmětem zakázky je dále součinnost s přeložkou plynovodního NTL a STL potrubí a telekomunikační infrastruktury.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-012815

Podrobná charakteristika zakázky

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 351 364,50 bez DPH (8 895 151,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

9. 3. 2017, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
M - SILNICE a.s. (42196868) Dodavatel 9 625 584,51 Kč vč. DPH
7 955 028,52 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a.s. (02604795) Uchazeč 10 407 128,63 Kč vč. DPH
8 600 932,75 Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 9 420 570,80 Kč vč. DPH
7 785 595,70 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap