Poskytnutí investičního úvěru na financování dostavby kanalizace a výstavby komunikací

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytnutí investičního úvěru na financování dostavby kanalizace a výstavby komunikací zadávané zadavatelem Město Hostinné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostinné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytnutí investičního úvěru na financování dostavby kanalizace a výstavby komunikací

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - poskytnutí úvěru na financování investiční akce kanalizace a komunikací ve výši do 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) na dobu 10 let od podpisu smlouvy. Úvěr bude sloužit na financování stavebních prací kanalizace a komunikací v Hostinném.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

224852

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

66113000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Hostinné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1,5 - 2,5 mil. Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2012

Lhůta pro podání nabídek

8. 6. 2012, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytnutí investičního úvěru na financování dostavby kanalizace a výstavby komunikací.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Poskytnutí investičního úvěru na financování dostavby kanalizace a výstavby komunikací zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (44848943) Dodavatel 0,- Kč vč. DPH
0,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap