Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce zadávané zadavatelem Město Hostinné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostinné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou rekonstrukce dvou ulic, v ulici Prostřední a v ulici Podháj v Hostinném, vč. vytýčení inženýrských sítí za účasti jejich správců. Obě vozovky jsou ve špatném technickém stavu.
Projektovou dokumentací dle této smlouvy je projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem "Rekonstrukce komunikace SO.101 vozovka" a "Rekonstrukce komunikace SO.101 vozovka, ul. Prostřední - změna 01", vypracovaná dopravně inženýrskou kanceláří Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov. Na stavbu není vydáno stavební povolení - stavba nepodléhá řízení, protože se jedná o běžné opravy po výstavbě kanalizace.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.hostinne.info/rekonstrukce-komunikace-v-ulici-podhaj-a-prostredni-v-hostinnem/d-3050/p1=55

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

239072

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233142-6

Místo plnění veřejné zakázky

Hostinné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 609 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 10. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2012, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
M-Silnice a.s. (42196868) Dodavatel 4 901 957,- Kč vč. DPH
3 998 850,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2013 M-Silnice a.s. (42196868) 4 656 858,90
3 848 643,70
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap