Úpravna vody Debrné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úpravna vody Debrné zadávané zadavatelem Město Hostinné. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Hostinné

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úpravna vody Debrné

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající úpravny vody (akumulace 50 m3), v k.ú. Debrné u Mostku. Účelem stavby je zajistit zásobení obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství a odpovídající kvalitě. Termíny prohlídky místa plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Financování veřejné zakázky: Zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie - OPŽP prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) a z vlastních zdrojů zadavatele

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 598 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 406 263,- bez DPH (4 121 579,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 244 060,- bez DPH (3 925 312,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úpravna vody Debrné.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úpravna vody Debrné zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VODASERVIS s.r.o. (26277841) Dodavatel 4 121 279,- Kč vč. DPH
3 406 263,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úpravna vody Debrné zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
OBIS, spol. s r.o. (60933682)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap