Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí zadávané zadavatelem Město Čáslav. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Čáslav

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, která řeší realizaci dostavby zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí, které bude obsahovat zejména šatny, tribunu pro 420 diváků, posilovnu, odpovídající hygienické zázemí, zázemí pro personál, občerstvení s posezením, komunikační prostory a prostory technického zařízení a vybavení (např. vzduchotechnika, kotelna, výtah). Stavba navazuje na dokončenou stavbu ledové plochy a technologie chlazení v ulici Na Bělišti vedle stávajícího stadionu J. Kratochvílové a L. Formanové ve Vodrantech v Čáslavi.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000027

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212220-4

Místo plnění veřejné zakázky

Čáslav

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

65 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

59 299 766,50 bez DPH (71 752 717,46 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

59 299 766,50 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jakub Martinák

Kontaktní e-mail: martinak.dotace@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 602 623 923

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění VZ podle § 156 ZVZ 21. 12. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace - textová část 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k ZD ČP ZKP v pdf 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k ZD ČP ZKP v doc 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k ZD ČP fin. zp. v pdf 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k ZD ČP fin. zp. v doc 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 k ZD návrh SOD v pdf 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 k ZD návrh SOD v doc 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 k ZD projektová dokumentace zip 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 k ZD výkaz výměr zip 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 k ZD krycí list v pdf 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 k ZD krycí list v doc 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 k ZD §68 v pdf 21. 12. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 k ZD §68 v doc 21. 12. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 8. 1. 2016 Zobrazit
Příloha k DI č. 1 Vizualizace vybavení 8. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č. 2 13. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 k DI č. 2 13. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 k DI č. 2 13. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 k DI č. 3 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 k DI č. 3 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 k DI č. 3 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 k DI č. 3 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 5 k DI č. 3 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 k DI č. 3 v .docx 19. 1. 2016 Zobrazit
Příloha č. 6 k DI č. 3 v .pdf 19. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 25. 1. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č. 5 28. 1. 2016 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 10. 3. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 k SoD Oceněný soupis prací 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 k SoD Bankovní záruka 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 k SoD Harmonogram průběhu stavby 21. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 4 k SoD Seznam subdodavatelů 21. 3. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 23. 3. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě 2. 8. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 3. 8. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě 21. 10. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 10. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 3 ke smlouvě 23. 12. 2016 Zobrazit
Dodatek č. 4 ke smlouvě 23. 12. 2016 Zobrazit
Seznam subdodavatelů 17. 2. 2017 Zobrazit
Uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 3. 3. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CL-EVANS s.r.o. (26768607) Uchazeč 75 501 935,20 Kč vč. DPH
62 027 813,06 Kč bez DPH
Podzimek a synov s.r.o. (46978194) Uchazeč 70 835 623,98 Kč vč. DPH
58 541 838,- Kč bez DPH
Ridera Stavební a. s. (45192464) Dodavatel 67 626 022,11 Kč vč. DPH
55 889 274,47 Kč bez DPH
SYNER, s.r.o. (48292516) Uchazeč 70 559 892,- Kč vč. DPH
58 313 960,- Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s. (46678468) Uchazeč 69 284 276,93 Kč vč. DPH
57 259 733,- Kč bez DPH
V.P. Procházka s.r.o. (26184745) Uchazeč 72 193 924,35 Kč vč. DPH
59 124 017,94 Kč bez DPH
STAEG Develepment, spol. s r.o. (25576241) Uchazeč 83 489 613,69 Kč vč. DPH
68 999 680,74 Kč bez DPH
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (28447085) Uchazeč 70 046 898,- Kč vč. DPH
57 889 998,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
IRP Krejčí s.r.o. (25855557)
TRASKO a.s. (25549464)
Pulsklima s.r.o. (63144409)
Ramses stavby s.r.o. (29396832)
ELMO a.s. (15528588)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap