Stavební úpravy společenského sálu Grand

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy společenského sálu Grand zadávané zadavatelem Město Čáslav. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Čáslav

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy společenského sálu Grand

Předmět veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka řeší stavební úpravy vnějšího i vnitřního prostředí budovy. Realizací dojde k obnově obvodového pláště budovy včetně výměny oken, kompletní výměně elektroinstalací, zdroje vytápění a vzduchotechniky. Z hlediska stavebního půjde zejména o obnovu podlah, podhledů a obložení stěn. Zároveň bude pořízeno nezbytné interiérové vybavení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 509297

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/15

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

450000000-7; 39100000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Čáslav

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

18 995 430,50 bez DPH (22 984 470,90 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

18 995 430,50 bez DPH (22 984 470,91 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

11. 5. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jakub Martinák

Kontaktní e-mail: martinak.dotace@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 602623923

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy společenského sálu Grand.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění VZ podle § 156 ZVZ 14. 4. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace - textová část 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k ZD ČP ZKP v pdf 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k ZD ČP ZKP v doc 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k ZD ČP fin. zp.v pdf 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k ZD ČP fin. zp.v doc 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 k ZD návrh SOD v pdf 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 k ZD návrh SOD v doc 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 projektová dokumentace zip 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 výkaz výměr zip 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 k ZD krycí list v pdf 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 k ZD krycí list v doc 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 k ZD § 68 v pdf 14. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 k ZD § 68 v doc 14. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 24. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k dodat. inf. č. 1 24. 4. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k dodat. inf. č. 1 24. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 28. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 30. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 4 4. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k DI č. 4 4. 5. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 5 5. 5. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k DI č. 5 5. 5. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 9. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k SoD Oceněný soupis prací 9. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k SoD Bankovní záruka 9. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 k SoD Harmonogram průběhu stavby 9. 6. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 k SoD Seznam subdodavatelů 9. 6. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 9. 6. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě 26. 8. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 26. 8. 2015 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 20. 11. 2015 Zobrazit
Seznam subdodavatelů 25. 11. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy společenského sálu Grand zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (25253361) Uchazeč 25 130 479,21 Kč vč. DPH
20 768 991,08 Kč bez DPH
Realitní a stavební společnost s.r.o. (41432037) Dodavatel 22 723 071,53 Kč vč. DPH
18 779 397,96 Kč bez DPH
DMC CZ, s.r.o.. (25574710) Uchazeč 23 250 311,69 Kč vč. DPH
19 215 133,63 Kč bez DPH
KONSIT a.s. (18630197) Uchazeč 25 797 152,56 Kč vč. DPH
21 319 960,79 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy společenského sálu Grand zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
TES spol. s r.o. (47539330)
DOPOS Přelouč s.r.o. (25954458)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap