Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlo zadavatele

Bobnická 712, Nymburk, PSČ 288 21

Středočeský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

46357009

Www stránky zadavatele

http://www.vak-nymburk.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://vak-nymburk.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vodovody-a-kanalizace-nymburk-a-s_913/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

105127

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Dodávka elektřiny - nízké napětí - pro rok 2018 Zobrazit
Dodávka elektřiny - vysoké napětí - pro rok 2018 Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 Zobrazit
Dodávka nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 18 t s nosišem kontejnerů a vanovým kontejnerem Zobrazit
Dodávka vodoměrů Zobrazit
Dodávka vozidla Multi Kombi na odvodňování kalů Zobrazit
Dokončení odkanalizování obce Chleby a Draho Zobrazit
Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady Zobrazit
Intenzifikace ČOV Poděbrady Zobrazit
Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště Zobrazit
Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV Zobrazit
Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice Zobrazit
Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky Zobrazit
Navýšení obnovy asfaltů u projektu SV Bříství, Starý Vestec, Semice a Přerov nad Labem Zobrazit
Oprava budov úpravny vody Babín, Oprava laboratoře Babín Zobrazit
Poskytnutí investičního úvěru pro VAK Nymburk, a. s. v roce 2015 Zobrazit
Příkazní smlouva - organizace výběrového řízení na dodavatele stavby - Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště Zobrazit
Propojení vodovodního řádu s vodojemem v Jiřicích Zobrazit
Rámcová kupní smlouva - Dodávka vodoměrů - mezidobí 2019 Zobrazit
Rámcová kupní smlouva č. 87/2018 Zobrazit
Rámcová kupní smlouva č. 88/2018 Zobrazit
Rámcová kupní smlouva č.623/RKS/2018 Zobrazit
Rámcová smlouva na opravu a montáž čerpací techniky č. 89/2018 Zobrazit
Sadská – Kanalizace v ulici Resslova Zobrazit
Smlouva o dílo č. 03/2016 Zobrazit
Smlouva o dílo č. 06/15 Zobrazit
Smlouva o dílo č. 14/2018/DOD Zobrazit
Smlouva o dílo č.15/16 Zobrazit
Smlouva o dílo SP -16/2018 Zobrazit
Smlouva o úvěru Zobrazit
SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem - napojení na zdroj pitné vody Zobrazit
Velenice – ČOV a splašková kanalizace Zobrazit
VŘ NA PD DSP, ZAJIŠTĚNÍ PRAVOCNÉHO SP, DPS VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ S VV A ZAJIŠTĚNÍ A AD PRO PROJEKT:„KANALIZACE ROŽĎALOVICE, NAPOJENÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ VINIČNÁ LHOTA, LEDEČKY, PODLUŽANY“ Zobrazit
VŘ NA ZPRACOVATELE PD VE STUPNI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZAJIŠTĚNÍ PRAVOMOCNÉHO SP NA ZPRACOVATELE DOKUMENTACE DPS VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PRO PROJEKT: INTENZIFIKACE ČOV MĚSTEC KRÁLOVÉ Zobrazit
Všechlapy - rekonstrukce a intenzifikace ČOV Zobrazit
Výběrové řízení na dodávky pro projekt Intenzifikace ČOV Městec Králové Zobrazit
Výběrové řízení na zajištění činnosti TDI pro projekt: "Dokončení kanalizace Chleby a Draho" Zobrazit
Výběrové řízení na zajištění činnosti TDI pro projekt: "Intenzifikace ČOV Městec Králové" Zobrazit
Výběrové řízení na zajištění činnosti TDI pro projekt: "Kanalizace Rožďalovice, napojení místních částí Viničná Lhota, Ledečky, Podlužany" Zobrazit
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU, SOUPISU PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR A ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU PRO PROJEKT: „DOKONČENÍ ODKANALIZOVÁNÍ CHLEBY A DRAHO“ Zobrazit
Zpracovatel projektové dokumentace: Dymokury- modernizace a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace Dymokury vč. m. č. Svídnice a Černá Hora Zobrazit
„Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ Zobrazit
„Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV“ Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap