Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v realizaci přístavby kompletní 2. biologické linky rozšířením stávající ČOV s tím, že stávající biologická linka bude rozšířena o selektor a denitrifikační nádrže. Stávající nádrže biofiltrů budou využity jako regenerace kalu. Ve stávajícím objektu bude nově provedeno hrubé předčištění se související elektroinstalací. Kalové hospodářství zůstane ve stávajícím stavu. Účelem užívání stavby je čištění odpadních vod z kanalizačního systému města Poděbrady. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

370502

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4294

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45252100-9, 45232400-6, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Poděbrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

98 486 919,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 5. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RTS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Mitáš

Kontaktní e-mail: pavel.mitas@rts.cz

Kontaktní telefon: +420 545 120 264

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Svazek 1 - Podmínky a požadavky 24. 2. 2014 Zobrazit
Svazek 2 - Kvalifikační dokumentace 24. 2. 2014 Zobrazit
Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo 24. 2. 2014 Zobrazit
Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 24. 2. 2014 Zobrazit
Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 24. 2. 2014 Zobrazit
Formulář - Krycí list nabídky 24. 2. 2014 Zobrazit
Formulář - uvedení podílu subdodavatelů 24. 2. 2014 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek 24. 2. 2014 Zobrazit
Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob 24. 2. 2014 Zobrazit
ČOV Poděbrady - soupis prací 24. 2. 2014 Zobrazit
textova_cast_PD 24. 2. 2014 Zobrazit
Vzor čestného prohlášení prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona 24. 2. 2014 Zobrazit
odůvodnění veřejné zakázky 24. 2. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 1 10. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 2 18. 3. 2014 Zobrazit
příloha_1_DI 2 - Formulář pro uvedení referenčních zakázek 18. 3. 2014 Zobrazit
příloha_2_DI 2 - Formulář vzdělání a kvalifikace osob 18. 3. 2014 Zobrazit
příloha_3_DI 2 - 2D.1.1.2-02 18. 3. 2014 Zobrazit
příloha_4_DI 2 - 11.1_stoka_A 18. 3. 2014 Zobrazit
příloha_5_DI 2 - 11.4_prelozka 18. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 3 19. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 4 25. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 5 31. 3. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 7 7. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 6 9. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 8 14. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 9 18. 4. 2014 Zobrazit
Příloha dodatečných informací č. 9 18. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 10 24. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 11 30. 4. 2014 Zobrazit
Příloha dodatečných informací č. 11 Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady_30_4_2014 30. 4. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 12 5. 5. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 15. 8. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 25. 8. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 25. 8. 2014 Zobrazit
Přílohy ČOV 25. 8. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 30. 10. 2014 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 30. 10. 2014 Zobrazit
Seznam subdodavatelů 20. 2. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SMP CZ, a.s. (45274932) Uchazeč 141 885 803,74 Kč vč. DPH
117 260 994,83 Kč bez DPH
Skanska a.s. (26271303) Uchazeč 150 872 323,- Kč vč. DPH
124 687 870,- Kč bez DPH
MEDMES, spol. s r. o. (vedoucí sdružení) (46581316) Uchazeč 165 044 143,- Kč vč. DPH
136 400 119,- Kč bez DPH
EVT Stavby s.r.o. (vedoucí sdružení) (25260766) Uchazeč 212 670 909,64 Kč vč. DPH
175 761 082,35 Kč bez DPH
OHL ŽS, a.s. (46342796) Uchazeč 142 869 566,57 Kč vč. DPH
118 074 021,96 Kč bez DPH
BAK stavební společnost, a.s. (vedoucí sdružení) (28402758) Uchazeč 145 030 086,- Kč vč. DPH
119 859 576,- Kč bez DPH
Metrostav a.s. (vedoucí sdružení) (00014915) Dodavatel 129 458 954,- Kč vč. DPH
106 990 871,- Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s. (46678468) Uchazeč 147 743 883,90 Kč vč. DPH
122 102 383,39 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap