Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště

Předmět veřejné zakázky

PRAMENIŠTĚ: Předmětem je intenzifikace a zkapacitnění stávajícího zdroje surové vody pro úpravnu vody Písty. Jedná se o prameniště podzemní vody Sadská - Písty. Je navrženo zkapacitnění stávajícího prameniště na koncovou kapacitu 50 l/s.
ÚPRAVNA VODY: Předmětem je intenzifikace a zkapacitnění stávající úpravny vody Písty pro zajištění kvalitní upravené vody splňující normu pro pitnou vodu v množství 50 l/s.

Poznámka

Lhůta pro podání žádostí o účast uplynula 1. 3. 2018, 10:00 hod. Nabídky mohou podávat pouze účastníci, kteří prokázali splnění kvalifikace a byli zadavatelem vyzvání k podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-003630

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232430-5

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Písty a dále pozemky uvedené v PD

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

129 695 300 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

139 990 230,22 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 6. 2018, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lenka Lukášová

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494 531 538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap