Zadávací dokumentace

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih zadávané zadavatelem Správa pohledávek OKD, a.s. .

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace

Popis informace či souboru

Předmětem dodávky je modernizace navíjecí soustavy těžního stroje ČKD 2 B 6124. která řeší současný havarijní stav bubnů těžního stroje. Zadavatel požaduje dodání a montáž nového pevného i volného bubnu včetně překládacího zařízení, bubny musí být navrženy dle současných moderních konstrukčních metod.
Zařízení musí odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Vlády České republiky, vydaným na jeho základě, zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů v souladu se směrnicemi Evropských společenství, základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti (ČSN EN ISO 12100-1 a ČSN EN ISO 12100-2), vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce ČBÚ č. 415/2003, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění

19. 2. 2013

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap