Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih zadávané zadavatelem Správa pohledávek OKD, a.s. . K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Správa pohledávek OKD, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih

Předmět veřejné zakázky

Předmětem dodávky je modernizace navíjecí soustavy těžního stroje ČKD 2 B 6124. která řeší současný havarijní stav bubnů těžního stroje. Zadavatel požaduje dodání a montáž nového pevného i volného bubnu včetně překládacího zařízení, bubny musí být navrženy dle současných moderních konstrukčních metod.
Zařízení musí odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Vlády České republiky, vydaným na jeho základě, zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů v souladu se směrnicemi Evropských společenství, základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti (ČSN EN ISO 12100-1 a ČSN EN ISO 12100-2), vyhlášce ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce ČBÚ č. 415/2003, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000021

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

345932

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42412110-1

Místo plnění veřejné zakázky

OKD, a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

14. 3. 2013, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Pavel Zajíček

Kontaktní e-mail: zajicek@okd.cz

Kontaktní telefon: +420 596469572

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 19. 2. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 28. 5. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap