Mobilní terminál PDA důl

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mobilní terminál PDA důl zadávané zadavatelem Správa pohledávek OKD, a.s. . K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Správa pohledávek OKD, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mobilní terminál PDA důl

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávku odolných mobilních terminálů, které budou sloužit pro potřeby logistiky dopravy v důlním prostředí. Dodávané zařízení musí splňovat podmínky zařízení kategorie I M1 dle nařízení vlády č. 23/2003 (směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 94/9/ES) pro podzemní části dolů zařazených s nebezpečím výbuchu metanu - prostory SNM podle § 232 odst. 1 písm. b) a nebezpečím výbuchu uhelného prachu – prostory SNP podle § 233 odst. 1 písm. b) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin a plynů a dolů zařazených mezi nebezpečné důlními otřesy. Terminál bude trvale spojen s podnikovou sítí pomocí bezdrátové technologie v pásmu 2,4GHz (WiFi). Zařízení musí umožnit rovněž VoIP hovorové spojení s předdefinovanými čísly interní ústředny. Dále je předmětem veřejné zakázky školení 4 administrátorů na každé lokalitě pro centrální správu terminálů dle specifikace a konfiguraci lokálních aplikací na 4 lokalitách zadavatele. Součásti veřejné zakázky je rovněž zajištění servisu v době záruky (36 měsíců) a minimálně 3 roky po jejím ukončení; případná dodávka záplat operačního systému Microsoft Windows Mobile 6.5 a vyšší nebo WIN CE 6.0 a vyšší. Dodavatel musí zabezpečit, po dobu 36 měsíců po ukončení záruky, dodávku všech vyměnitelných mechanických dílů včetně jejich instalace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31.22.45.00-7

Místo plnění veřejné zakázky

OKD, a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

4. 10. 2012, 08:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mobilní terminál PDA důl.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumetace PDA důl 22. 8. 2012 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele PDAD 1. 11. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap