Transportní a manipulační zařízení s pohonem vzduchovou energií pro kontejnerovou dopravu po závěsné dráze z ocelového profilu typu I155 v podzemí dolu v prostorách ,s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a dolu s nebezpečím otřesů.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Transportní a manipulační zařízení s pohonem vzduchovou energií pro kontejnerovou dopravu po závěsné dráze z ocelového profilu typu I155 v podzemí dolu v prostorách ,s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a dolu s nebezpečím otřesů. zadávané zadavatelem Správa pohledávek OKD, a.s. . K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Správa pohledávek OKD, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Transportní a manipulační zařízení s pohonem vzduchovou energií pro kontejnerovou dopravu po závěsné dráze z ocelového profilu typu I155 v podzemí dolu v prostorách ,s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a dolu s nebezpečím otřesů.

Předmět veřejné zakázky

Transportní a manipulačních zařízení s pohonem vzduchovou energií pro kontejnerovou dopravu po závěsné dráze z ocelového profilu typu I155, která mohou být provozovaná v podzemních částech dolů zařazených s nebezpečím výbuchu metanu - prostory SNM podle § 232 odst. 1 písm. b) a nebezpečím výbuchu uhelného prachu – prostory SNP podle § 233 odst. 1 písm. b) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin a plynů a dolů zařazených mezi nebezpečné důlními otřesy, s výjimkou prostor zařazených podle § 242 odst. 3 téže vyhlášky. Manipulační zařízení musí být kompatibilní se současnými kontejnery používanými v dolech OKD, a.s. pro dopravu materiálu (musí umožňovat jejich naložení , složení a přemísťování po výše uvedené závěsné dráze). Zařízení musí splňovat podmínku provozu na závěsné dráze I155 s úklonem do ±20 stupňů. Pracovní tlak poháněcí energie 0,35 až 0,6 MPa.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42.41.00.00-3

Místo plnění veřejné zakázky

OKD a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

13. 9. 2012, 08:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Transportní a manipulační zařízení s pohonem vzduchovou energií pro kontejnerovou dopravu po závěsné dráze z ocelového profilu typu I155 v podzemí dolu v prostorách ,s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a dolu s nebezpečím otřesů..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 30. 7. 2012 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - vzduchové kočky 19. 11. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap