„Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“ zadávané zadavatelem Obec Šilheřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Šilheřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“ zpracované v červnu 2018 společností PROJEKCE GUŇKA S.R.O., IČO: 015 08 504, se sídlem Sokolská 1907, 739 34 Šenov, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v komplexní regeneraci kulturního domu v k.ú. Šilheřovice.
Stávající dvoupodlažní objet s půdou bude zachován ve stávajícím tvaru. V rámci rekonstrukce objektu dojde k výměně stávajících dřevěných výplní otvorů. Zastřešení bude částečně ponecháno jako stávající v plném rozsahu v prostoru galerie a zadní části, kde se nachází technické zázemí a sklad. V prostoru přední části, kde se v současné době nacházejí byty, bude provedena výměna stávajícího krovu, kdy bude provedena výměna totožných prvků. Navrhovaná fasáda objektu bude mít šedo-žlutou barvu, okna budou plastová v barvě hnědé, taktéž i plastové dveře budou v hnědé barvě.
Ve vnitřních prostorách dojde k místním úpravám, a to především k úpravě šatnování za účelem možného zvětšení sociálního zázemí pro galerii. Nově budou v prostorách u galerie WC. Součástí úprav je taktéž nově vznik úklidové komory s výlevkou a umývátkem. Tento sociální uzel byl zvětšen z důvodu lepšího využití a zvýšení standardů pro užívání daných prostor.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektů „5.1.a“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL v obci Šilheřovice, registrační č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006445 a „5.1.b“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL v obci Šilheřovice, registrační č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006446 financovaných z Operačního programu Životní prostředí.
Veřejná zakázka je rovněž realizována v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Území obce Šilheřovice, katastrální území Šilheřovice, p. č. 361, 362/3, 359.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 653 633,45 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

16 977 337,84 bez DPH (20 542 579,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

16 861 110,11 bez DPH (20 401 943,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: info@iora.cz

Kontaktní telefon: +420 605042137

Kontaktní datová schránka: jhdz5dy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FICHNA - HUDECZEK a.s. (27765857) Dodavatel 20 542 579,- Kč vč. DPH
16 977 337,84 Kč bez DPH
OSTRAVASKÉ STAVBY a.s. (64610225) Uchazeč 24 567 041,- Kč vč. DPH
20 303 340,- Kč bez DPH
NOSTA, s.r.o. (47671416) Uchazeč 23 552 650,- Kč vč. DPH
19 465 000,- Kč bez DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. (25301144) Uchazeč 19 602 000,- Kč vč. DPH
16 200 000,- Kč bez DPH
BYSTROŇ Group a.s. (27800466) Uchazeč 20 618 598,00 Kč vč. DPH
17 040 163,63 Kč bez DPH
BDSTAV MORAVA s.r.o. (26807947) Uchazeč 21 477 500,- Kč vč. DPH
17 750 000,- Kč bez DPH
šmíragroup a.s. (04670329) Uchazeč 20 711 825,00 Kč vč. DPH
17 117 210,98 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“ zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
COND KLIMA s.r.o. (27828891)
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. (60322195)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap