Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní" zadávané zadavatelem Obec Šilheřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Šilheřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní"

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní, stavební řízení a provedení stavby včetně dílčích profesních částí dokumentace, rozpočtu a vyřízení inženýrské činnosti.

Součástí PD:
- Polohopisné a výškopisné zaměření parcely
- HG posudek včetně nálevové zkoušky
- Studie řešených ploch
* SO01 Víceúčelové sportoviště s přednáškovou tribunou
* SO02 Krytá venkovní učebna polytechnického vzdělávání
* SO03 Krytá venkovní učebna pro praktické vyučování a EVVO
* SO04 Atletická dráha
* SO05 Oplocení areálu
- Vizualizace stavby
- Stavební část
- Statika stavby SO02, SO03
- Zdravotechnika objektů
- Elektroinstalace objektů
- Osvětlení objektů
- Vnější rozvod pro nové objekty
- Rozpočet stavby pro výběr zhotovitele
- Inženýrská činnost
- Tisk a kompletace


Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Šilheřovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

550 560,- bez DPH (666 177,60 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

550 560,- bez DPH (666 177,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Šilheřovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Radek Kaňa

Kontaktní e-mail: starosta@silherovice.cz

Kontaktní telefon: 724180676

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní".

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 1. 9. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní" zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Projekce Guňka s. r. o. (01508504) Dodavatel 666 177,60 Kč vč. DPH
550 650,- Kč bez DPH
Projekce Krupička s. r. o. (04563077) Uchazeč 732 050,- Kč vč. DPH
605 000,- Kč bez DPH
PROJECT WORK s. r. o. (29295548) Uchazeč 738 100,- Kč vč. DPH
610 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní" zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2021 Projekce Guňka s. r. o. (01508504) 666 177,60
550 560,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap