Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Městys Nový Hrozenkov

Městys Nový Hrozenkov

Sídlo zadavatele

Nový Hrozenkov 454, Nový Hrozenkov, PSČ 756 04

Zlínský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00304131

Www stránky zadavatele

http://www.novyhrozenkov.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://novyhrozenkov.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestys-novy-hrozenkov_1207/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

208572

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Městys Nový Hrozenkov. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Městys Nový Hrozenkov. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezbariérový chodník, opěrná zídka a autobusová zastávka v městysi Nový Hrozenkov - Čubov Zobrazit
Chodník pro pěší Nový Hrozenkov Zobrazit
Chodník pro pěší, opěrná zídka a účelové odvedení povrchových vod v o bci Nový Hrozenkov- Čubov" Zobrazit
Chodník, dešťová kanalizace Nový Hrozenkov - Čubov Zobrazit
Demolice tělocvičny ZŠ, objekt C v městysi Nový Hrozenkov Zobrazit
Dětské hřiště MŠ Nový Hrozenkov, střed Zobrazit
Dodávka a montáž výtahu a výtahové šachty Zdravotní středisko Nový Hrozenkov Zobrazit
Dodávka, instalace a zprovoznění parkovacího systému Zobrazit
DPS Nový Hrozenkov Zobrazit
FZŠ - Nový Hrozenkov - Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Komunikace od státní hranice SR do centrálního parkoviště ČR Zobrazit
Kupní smlouva Zobrazit
Kupní smlouva Zobrazit
Obnova mostu M12 přes potok Ráztoka v Novém Hrozenkově Zobrazit
Obnova mostu M14 přes potok Vranča v Novém Hrozenkově Zobrazit
Obnova obecního majetku poškozeného povodní: Most ev.č. 08M v údolí Vranečka Zobrazit
Obnova obecního majetku poškozeného povodní: Most ev.č. 09M v údolí Vranečka Zobrazit
Obnova obecního majetku poškozeného povodní: Most ev.č.16M v údolí Babínek Zobrazit
Obnova obecního majetku – most ev.č. 01M přes Vsetínskou Bečvu v obci Nový Hrozenkov Zobrazit
Oprava komunikace 158u v měsytsi Nový Hrozenkov Zobrazit
Oprava komunikace Vranečka poškozené přívalovými dešti Zobrazit
Oprava místní komunikace - Nový Hrozenkov Zobrazit
Oprava místních komunikací - Nový Hrozenkov Zobrazit
Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov Zobrazit
Oprava mostu ev.č.18M přes potok Malá Vranča zničeného povodní 2014 v obci Nový Hrozenkov Zobrazit
Oprava mostu na cyklostezce přes místní potok zničeného povodní 2014 v obci Nový Hrozenkov Zobrazit
Pořízení stroje na úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v městysi Nový Hrozenkov Zobrazit
Pořízení vybavení pro předcházení vzniku bioodpadu v městyse Nový Hrozenkov Zobrazit
Prodloužení kanalizační sítě městyse Nový Hrozenkov do průmyslového arálu Zobrazit
Prodloužení vodovodu a kanalizace Nový Hrozenkov, Vranča" Zobrazit
Projektová dokumentace pro společné povolení akce ,, Prodloužení vodovodu a kanalizace Nový Hrozenkov - Vranča a Malá Vranča". Zobrazit
Propojení k.ú. Nový Hrozenkov a Halenkov lávkou pro pěší Zobrazit
Protipovodňové opatření v obci Nový Hrozenkov Zobrazit
Rekonstrukce LC Malá Vranča Zobrazit
Rekonstrukce LC Nový Hrozenkov Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty Vranečka Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení městyse Nový Hrozenkov Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení městyse Nový Hrozenkov - II. etapa Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu městyse Nový Hrozenkov Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu městyse Nový Hrozenkov II Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu městyse Nový Hrozenkov – pořízení kontejnerů a vozidla na svoz bioodpadu Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu městyse Nový Hrozenkov – pořízení kontejnerů a vozidla na svoz bioodpadu Zobrazit
Řešení separovaných odpadů v městysi Nový Hrozenkov Zobrazit
Revitalizace centra městyse Nový Hrozenkov Zobrazit
Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek Zobrazit
Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek II Zobrazit
Silnice II/487: Nový Hrozenkov, SO 102 – chodníky, SO 103 - napojení místních komunikací, účelových komunikací včetně SO 03 Kanalizace pro odvod srážkových vod Zobrazit
Stavební úpravy kulturního objektu Nový Hrozenkov - I.etapa Zobrazit
Technické vybavení sběrného dvoru Nový Hrozenkov Zobrazit
Technické vybavení sběrného dvoru Nový Hrozenkov Zobrazit
Výstavba tělocvičny pro ZŠ Nový Hrozenkov Zobrazit
Zateplení fasády a výměna oken objektu č.p. 454 Nový Hrozenkov Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap