Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov zadávané zadavatelem Městys Nový Hrozenkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Nový Hrozenkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je „Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov“ dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

373525

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

komunikace č. 35 a č. 36 v obci Nový Hrozenkov, Zlínský kraj (CZ072).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 625 581,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s. r. o., Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 25869043

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Libor Kozubek a Ing. Daniel Vodák, PhD. MBA

Kontaktní e-mail: libor.kozubek@quantumcz.com a daniel.vodak@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 775 664 395 a +420 777 550 885

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 5. 9. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (textová část) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 - Subdodavatelské schéma (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 - Subdodavatelské schéma (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 5 - Krycí list nabídky (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - základní kvalifikace (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - základní kvalifikace (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - profesní kvalifikace (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - profesní kvalifikace (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - ekonomická a fin. způsobilost (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - ekonomická a fin. způsobilost (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 11 - Titulní strana na obálku uchazeče (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 11 - Titulní strana na obálku uchazeče (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 12 - Údaje o sdružení (vzor) 5. 9. 2013 Zobrazit
Příloha č. 12 - Údaje o sdružení (vzor) P 5. 9. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 11. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (VIASERVIS, s. r. o.) 24. 10. 2013 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče (EUROVIA CS, a. s.) 24. 10. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 24. 10. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo 15. 11. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 15. 11. 2013 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky 23. 12. 2013 Zobrazit
Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky 29. 1. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VIASERVIS, s. r. o. (25831399) Uchazeč 7 509 285,41 Kč vč. DPH
6 206 021,01 Kč bez DPH
KARETA s. r. o. (62360213) Uchazeč 7 289 174,- Kč vč. DPH
6 024 111,- Kč bez DPH
Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. (26820218) Uchazeč 7 863 119,43 Kč vč. DPH
6 498 445,81 Kč bez DPH
VAST TERCIA, spol. s r. o. (25857541) Dodavatel 7 248 193,- Kč vč. DPH
5 990 242,- Kč bez DPH
EUROVIA CS, a. s., Závod Zlín (45274924) Uchazeč 5 615 033,- Kč vč. DPH
4 640 523,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava MK Břežitá v obci Nový Hrozenkov zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Swietelsky stavební s. r. o. (48035599)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap