Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek zadávané zadavatelem Městys Nový Hrozenkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Nový Hrozenkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek

Předmět veřejné zakázky

Zabezpečení havarijního svahu mezi komunikací a vodím tokem v k.ú. Nový Hrozenkov 707384. V rámci realizace akce budou provedené úpravy ve vyrovnání terénu spojené s vybudováním železobetonové zdi a s úpravou koryta blízké vodoteče ve dvou lokalitách. 1. lokalita - sesuvné území v lokalitě Babínek, stavební objekt SO 01 (Opěrná zeď u zastávky). 2. lokalita je sesuvné území nad domem č.p. 138 - objekt SO 02 (Protierozní opatření).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45112000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Městys Nový Hrozenkov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 807 627,27 bez DPH (10 657 229,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 11. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 27. 10. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 27. 10. 2014 Zobrazit
Obchodní podmínky 27. 10. 2014 Zobrazit
Krycí list 27. 10. 2014 Zobrazit
Čestné prohlášení 27. 10. 2014 Zobrazit
Výkaz výměr 27. 10. 2014 Zobrazit
Dodatečné informace 6. 11. 2014 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 11. 12. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap