Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek II zadávané zadavatelem Městys Nový Hrozenkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Městys Nový Hrozenkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek“. Jedná se o zabezpečení havarijního svahu mezi komunikací a vodím tokem v k.ú. Nový Hrozenkov 707384. V rámci realizace akce budou provedené úpravy ve vyrovnání terénu spojené s vybudováním železobetonové zdi a s úpravou koryta blízké vodoteče ve dvou lokalitách. 1. lokalita - sesuvné území v lokalitě Babínek, stavební objekt SO 01 (Opěrná zeď u zastávky). 2. lokalita je sesuvné území nad domem č.p. 138 - objekt SO 02 (Protierozní opatření).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45112000-5

Místo plnění veřejné zakázky

sesuvné lokality Balbínek a sesuvné území nad domem č.p. 138 – Městys Nový Hrozenkov, k.ú. Nový Hrozenkov 707384, kraj Zlínský

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 807 627,27 bez DPH (10 657 229,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 159 531,09 bez DPH (7 453 032,59 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6.159.531,09 bez DPH (7.453.032,59 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

29. 12. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Městys Nový Hrozenkov č.p.454

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Jochec

Kontaktní e-mail: mistostarosta@novyhrozenkov.cz

Kontaktní telefon: 602 765 223

Kontaktní datová schránka: squbcc4

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek II.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap