Výzva k podání nabídek (.PDF)

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018) zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Výzva k podání nabídek (.PDF)

Popis informace či souboru

Výzva k podání nabídek vč. Příloh:
1. Návrh kupní smlouvy
2. Krycí list nabídky
3. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
4. Vzor poddodavatelé
5. Technické specifikace
6. Dotaz PTK
7. Odpověď E-Lab Services, spol. s r. o.
8. Odpověď Uni-Export Instruments, s. r. o.
9. Odpověď ANAMET s. r. o.

Datum uveřejnění

29. 6. 2018

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap