Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství zadávané zadavatelem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis informace či souboru

Popis předmětu VZ: Předmětem VZ je dodávka X-pásmového EPR spektrometr s vysokou měřící citlivostí a stabilitou magnetického pole + příslušenství umožňující měření při nízkých teplotách a v průtokovém režimu společně s možností ozařování vzorku během měření a příslušný software, doprava, instalace, zprovoznění, zaškolení..

Popis potřeb: Zadavatel v současné době provozuje EPR spektrometr starý více než 35 let, který prodělal několik modernizací. Jeho stav je již havarijní, problémy se stabilitou magnetického pole, což znemožňuje měření. Zdroj mikrovlnného záření a detektoru je na hranici životnosti a opravy či výměny jsou dnes vzhledem k jejich stáří problematické.

Vztah potřeb a předmětu: EPR spektrometr je využíván pro měření paramagnetických sloučenin přechodových prvků a organokovových radikálů, kde tato metoda slouží k jejich charakterizaci stanovení struktury okolí nepárového elektronu. Dále je tato spektroskopická metoda využívána pro měření pevných vzorků anorganických materiálů obsahujících paramagnetické ionty přechodových prvků, sloužící k charakterizaci katalyticky aktivních center a pro měření a charakterizaci organických radikálů generovaných elektrochemickými procesy. Přístroj je rovněž využíván pro spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK v oblasti měření obsahu a charakteru radikálů v polymerních materiálech a slouží rovněž pro výuku studentů VŠ. Zadavatel nemá informace o tom, že by existovalo jakékoli alternativní řešení pro požadovanou dodávku.

Předpokl. splnění - do 30. 11. 2014.

Datum uveřejnění

2. 5. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap