Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Světice

Obec Světice

Sídlo zadavatele

U Hřiště 151, Světice, PSČ 251 01

Středočeský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00240826

Www stránky zadavatele

http://www.obecsvetice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://obecsvetice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-svetice_1170/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

353670

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Světice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Světice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezpbariérové komunikace pro pěší v obci Světice - ulice Na Lada Zobrazit
Dodávka vnitřního a venkovního vybavení MŠ Světice Zobrazit
Homogenizace povrchů krajských komunikací v důsledku rekonstrukce vodovodů v obci Světice Zobrazit
Komunikace pro pěší – větev K Dálnici Zobrazit
Mateřská škola Světice - dodávka technologického vybavení kuchyně Zobrazit
Mateřská škola Světice - dodávka technologického vybavení kuchyně Zobrazit
Mateřská škola Světice - dostavba pavilonu Zobrazit
Mateřská škola Světice - dostavba pavilonu Zobrazit
Modernizace veřejného osvětlení v obci Světice Zobrazit
Multifunkční hřiště Světice Zobrazit
Obec Světice - oprava komunikace K Panskému poli Zobrazit
Obec Světice – Parkové úpravy Zobrazit
Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Světice I. stupeň, U Hřiště 151, Světice Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice Zobrazit
Radary pro měření rychlosti v obci Světice Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v obci Světice Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v obci Světice Zobrazit
Rozšíření technické infrastruktury v ulici Sportovní a U Hřiště Zobrazit
Sběr, přeprava a odstranění odpadu – Světice Zobrazit
Servis při provozu a údržbě vodovodu a kanalizace Zobrazit
Správa a údržba veřejného osvětlení v obci Světice Zobrazit
Světice – komunikace ul. Sportovní, U Hřiště Zobrazit
Světice – komunikace ul. Sportovní, U Hřiště Zobrazit
Světice – zázemí sportovců a rekonstrukce fotbalového hřiště na fotbalové hřiště s UMT povrchem a osvětlením Zobrazit
Vybavení odborných učeben a školní družiny ZŠ Světice Zobrazit
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci Zkapacitnění vodovodního řadu a výstavba nového vodojemu v obci Světice Zobrazit
Zajištění úklidových služeb v objektech ZŠ Světice a OÚ Světice Zobrazit
Zkapacitnění vodovodního řadu a výstavba nového vodojemu v obci Světice Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace pro rozšíření ČOV Zobrazit
ZŠ Světice - II. stupeň - Adaptace hasičské zbrojnice Zobrazit
ZŠ Světice - III. etapa: školní jídelna Zobrazit
ZŠ Světice IV. Etapa - Školní tělocvična (sportovní hala) Zobrazit
ZŠ Světice V. etapa – rozšíření výukových prostor a technického zázemí Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap