Mateřská škola Světice - dodávka technologického vybavení kuchyně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mateřská škola Světice - dodávka technologického vybavení kuchyně zadávané zadavatelem Obec Světice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Světice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mateřská škola Světice - dodávka technologického vybavení kuchyně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení kuchyně Mateřské školy ve Světicích dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka vybavení do místa plnění, jeho montáž a instalace a uvedení do provozu, a to vč. zaškolení obsluhy;
b) provedení nezbytných revizí veškerých spotřebičů a zařízení tvořících předmět plnění včetně vystavení prohlášení o shodě;
c) předání manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu zařízení, a to vše v českém jazyce;
d) předání záručních listů v českém jazyce k dodaným zařízením;
e) likvidace odpadů a obalů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39141000-2, 39141100-3, 39141200-4, 39141300-5

Místo plnění veřejné zakázky

Světice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- bez DPH (2 057 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

13. 1. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jakub Schmitz

Kontaktní e-mail: info@schmitz-partner.cz

Kontaktní telefon: 252547353

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mateřská škola Světice - dodávka technologického vybavení kuchyně.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 27. 12. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 27. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 27. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 2 27. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 3 27. 12. 2013 Zobrazit
Příloha č. 4 27. 12. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 8. 1. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap