Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice zadávané zadavatelem Obec Světice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Světice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba a stavební úpravy základní školy. Přístavba zahrnuje rozšíření stávající základní školy o dvoupodlažní objekt zahrnující čtyři učebny a požadované zázemí. Se stávajícím objektem je přístavba spojena krytou chodbou. Přístavba je řešena jako dřevostavba s pohledovou úpravou z kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Součástí předmětu plnění jsou i venkovní úpravy.

Podrobné informace obsahují přílohy této zadávací dokumentace, tj. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Smlouva o dílo.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Světice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 800 000,- bez DPH (10 648 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

9. 6. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jakub Schmitz

Kontaktní e-mail: info@schmitz-partner.cz

Kontaktní telefon: +420 252 547 353

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap