Blíž přírodě, blíž světu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Blíž přírodě, blíž světu zadávané zadavatelem Obec Fryčovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Fryčovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Blíž přírodě, blíž světu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nástavba a stavební úpravy objektu mateřské školky ve Fryčovicích, včetně dodávky nového vybavení. Budova MŠ se skládá ze staré a nové části. Stávající stará část má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a valbovou střechu. Stávající nová část je částečně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu.
Nástavba je vlastně náhrada stávající ploché střechy nad novou částí střechou šikmou. Nad starou částí bude položena nová krytina, z objektu budou odstraněny nefunkční balkóny, objekt MŠ bude zateplen.
Vnitřní stavební úpravy mění vnitřní dispozici budovy. Budou posunuty příčky za účelem zvýšení kapacity sociálního zařízení, dojde k přesunutí výdejen jídla, vznikne nové technické zázemí pro zaměstnance v podzemním podlaží.
V objektu MŠ bude provedena rekonstrukce zdravotechniky (vodovod, kanalizace, zařizovací předměty), nová elektroinstalace, výměna plynového zařízení a vytápění.
Součástí projektu je i vybavení kuchyně a vybraných místností nábytkem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214100-1

Místo plnění veřejné zakázky

Mateřská škola Fryčovice, Fryčovice č. p. 451, KÚ Fryčovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 520 384,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 11. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 11. 2011

Lhůta pro podání nabídek

14. 12. 2011, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Blíž přírodě, blíž světu.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap