Komplexní nakládání s odpady v obci Fryčovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komplexní nakládání s odpady v obci Fryčovice zadávané zadavatelem Obec Fryčovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Fryčovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komplexní nakládání s odpady v obci Fryčovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využití a odstraňování odpadů tj. komplexní nakládání s odpady v obci Fryčovice v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
Jedná se o komunální odpady (směsné, využitelné, objemné a nebezpečné složky komunálních odpadů) vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

353644

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Fryčovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: IDIZ CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivana Jurečková

Kontaktní e-mail: iva.jureckova@idiz.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komplexní nakládání s odpady v obci Fryčovice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap