Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Dolní Loučky

Obec Dolní Loučky

Sídlo zadavatele

Dolní Loučky 208, Dolní Loučky, PSČ 594 55

Jihomoravský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00294241

Www stránky zadavatele

http://www.dolniloucky.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://dolniloucky.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-dolni-loucky_665/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

238278

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Dolní Loučky. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Obec Dolní Loučky neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Dolní Loučky. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Budujeme dětské hřiště Dolní Loučky Zobrazit
Chodník-Střemchoví-Dostavba od křižovatky k p. Slezákovi Zobrazit
Dolní Loučky - Chodník podél silnice III/3898 Zobrazit
Dolní Loučky - rekonstrukce ČOV a kanalizačních řádů na ČOV - projektový manager Zobrazit
Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV Zobrazit
Dolní Loučky, cesta k rybárně a cesta ke staré MŠ Zobrazit
Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení Zobrazit
Nákup techniky pro lesní hospodářství Zobrazit
Oprava části kanalizace bezvýkopovou metodou v obci Dolní Loučky Zobrazit
Oprava části kanalizace v obci Dolní Loučky Zobrazit
Oprava části kanalizace v obci Dolní Loučky Zobrazit
Oprava části místních komunikací Zobrazit
Oprava fasády a výměna oken budovy č.p. 120 v Dolních Loučkách Zobrazit
Oprava komunikace k ČOV Zobrazit
Oprava místní komunikace ve Střemchoví Zobrazit
Oprava místní komunikace za školou Zobrazit
Oprava požární nádrže Dolní Loučky, m.č. Střemchoví Zobrazit
Opravy místních komunikací Zobrazit
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Zobrazit
Přístavba objektu SDH v obci Dolní Loučky Zobrazit
Přístavba objektu SDH v obci Dolní Loučky včetně vjezdové komunikace Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Dolní Loučky Zobrazit
Provedení zateplení budovy tělocvičny ZŠ Dolní Loučky Zobrazit
Rozšíření MŠ v obci Dolní Loučky Zobrazit
Rozšíření vzdělávacích možností ve fyzice a v Chemii - DODÁVKA Zobrazit
Rozšíření vzdělávacích možností ve fyzice a v chemii - ICT + KONEKTIVITA Zobrazit
Rozšíření vzdělávacích možností ve fyzice a v chemii - STAVEBNÍ PRÁCE Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska Dolní Loučky Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V OBCI DOLNÍ LOUČKY Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI V OBCI DOLNÍ LOUČKY Zobrazit
Výstavba lávky pro pěší přes řeku Libochůvku řkm 0,057 v obci Dolní Loučky Zobrazit
„Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Libochůvku řkm 0,057 v obci Dolní Loučky“ Zobrazit
„Silnice II/389 Dolní Loučky, Střemchoví - chodník“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap