Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky zadávané zadavatelem Obec Dolní Loučky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dolní Loučky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky

Předmět veřejné zakázky

Dodávka stavebních prací spočívající ve výměně výplní otvorů v obvodových stěnách, zateplení obvodového pláště a zateplení stropu nad posledním nadzemním podlažím. Hodnoty součinitele prostupu tepla budou vyhovovat požadavkům normy ČSN 73 0540-2., to vše na objektu budovy ZŠ č.p. 207, parc.č. 207/1, v rozsahu a kvalitě specifikované v nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci zpracované Ing. Zdeňkem Žákem, UNIPROJEKT spol. s r.o., ze záři 2014.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

OUDL 404/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Budova ZŠ Dolní Loučky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 998 482,- bez DPH (7 258 163,22 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 120 120,- bez DPH (4 985 345,20 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 384 164 bez DPH (5 304 838 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

30. 10. 2014, 18:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obec Dolní Loučky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Tichý

Kontaktní e-mail: obec@dolniloucky.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Dolní Loučky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kvadros, a.s. (26240360) Uchazeč 6 654 822,13 Kč vč. DPH
5 499 853,- Kč bez DPH
Ing. Brázda-UNIVERS, s.r.o. (27676935) Uchazeč 5 376 242,96 Kč vč. DPH
4 443 176,- Kč bez DPH
Stavební společnost V&K s.r.o. (48910961) Uchazeč 5 438 466,- Kč vč. DPH
4 494 600,- Kč bez DPH
Petr Lupoměch (45497923) Uchazeč 5 176 574,81 Kč vč. DPH
4 278 161,- Kč bez DPH
Baumat spol. s r.o. (48529753) Uchazeč 7 115 717,18 Kč vč. DPH
5 880 758,- Kč bez DPH
Stavoflos s.r.o. (28339410) Dodavatel 4 985 345,20 Kč vč. DPH
4 120 120,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap